Priručnik sa alatima za razvoj okvira kompetencija

Tip: Publikacija Šifra:

PRIRUČNIK SA ALATIMA ZA RAZVOJ OKVIRA KOMPETENCIJA

Prevod i adaptacija:

MNG Centar d.o.o

Izdavač: 

MNG Centar d.o.o., Jevrejska 24/III, Beograd

Godina izdanja: 2014.

 

Cena: 190,00 eura + PDV (10%)

(u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

 UVOD

 

Uspešne organizacije zahtevaju uspešne ljude, koji podržani kulturom ponašanja i dobro organizovanim procesima, obezbeđuju adekvatan učinak. Okvir kompetencija pomaže organizacijama da pronađu prave ljude i da im pruže adekvatnu podršku, omogućavajući time organizaciji da ostvari svoje ciljeve i realizuje vrednosti.

Ali okvir kompetencija mora da bude odgovarajući. Kao i svaki drugi alat, okvir kompetencija mora biti dobro dizajniran/osmišljen, izrađen tako da odgovara zadacima i potrebama organizacije, predat na korišćenje za to obučenim ljudima i održavan tako da kontinualno primenjuje nove zahteve.

SADRŽAJ

 1. Pojam okvira kompetencija

1.1.   Šta je okvir kompetencija

1.2.   Prednosti i mane

1.3.   Sadržaj i struktura

 1. Izrada novog okvira kompetencija

2.1.   Pridobijanje menadžmenta za razvoj novog okvira kompetencija

2.2.   Planiranje i prikupljanje informacija

2.3.   Organizovanje informacija u nacrtni okvir

 1. Izrada okvira na osnovu postojećih kriterijuma

3.1.   Dobijanje saglasnosti za promenu kriterijuma

3.2.   Testiranje postojećih kriterijuma

3.3.   Sastavljanje nacrta okvira iz postojećih kriterijuma

 1. Usaglašavanje okvira sa potrebama organizacije

4.1.   Testiranje nacrta okvira kompetencija

4.2.   Održavanje okvira ažurnim

4.3.   Dodavanje karakteristika i povezivanje sa drugim okvirima

4.4.   Povezivanje poslova i nivoa zahtevnosti poslova sa okvirom kompetencija

 1. Korišćenje okvira kompetencija u selekciji

5.1.   Gde i kako koristiti okvir u slekciji

5.2.   Razvoj načina oglašavanja, prijave i selekcije

5.3.   Definisanje osnovnog procesa procene

5.4.   Dostavljanje odgovora kandidatima

 1. Korišćenje okvira kompetencija u performans menadžmetu (upravljanju učinkom)

6.1.   Identifikovanje elemenata okvira koji će se koristiti u performans menadžmentu

6.2.   Pružanje podrške korisnicima okvira kompetencija u primeni okvira

 1. Korišćenje okvira kompetencija u obuci i razvoju

7.1.   Identifikovanje elemenata okvira za korišćenje u obuci i razvoju

7.2.   Identifikovanje potreba procesa obuke i razvoja

7.3.   Obezbeđenje resursa za obuku i razvoj

7.4.   Evaluacija aktivnosti i programa obuke i razvoja

7.5.   Pružanje podrške nosiocima obuke i razvoja

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  23.550,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking