Priručnik sa alatima za izradu analize potreba za obukom

Tip: Publikacija Šifra:

PRIRUČNIK SA ALATIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PROCENU ANALIZE POTREBA ZA OBUKOM

 

Prevod i adaptacija:

MNG Centar d.o.o

 

Izdavač: 

MNG Centar d.o.o., Jevrejska 24/III, Beograd

 

Godina izdanja: 2014.

 

Cena: 120,00 eura + PDV (10%)

(u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

 

UVOD

 

Obuka i razvoj zaposlenih predstavljaju jedan od načina povećanja produktivnosti, ukoliko je dobro osmišljena i sprovedena na odgovarajući način, omogućava povećanje konkurentnosti organizacije. Postizanje prednosti u odnosu na konkurente, kroz obuku i razvoj, veoma je značajno i snažno oružje u borbi za opstanak na tržištu, jer se ne može lako imitirati. Povećanje produktivnosti kupovinom nove mašine, vrlo brzo se gubi, kupovinom iste mašine od strane konkurencije. Efektna obuka i razvoj smatra se odličnom investicijom, zato što ne deresira u obimu kao druga materijalna sredstva i oprema.

 

Neke od koristi efektne obuke i razvoja mogu biti:

 • Povećanje privrženosti zaposlenih kompaniji, zato što shvataju da kompanija investira u njih
 • Unapređenje organizacione etike i kulture
 • Jačanje značaja organizacionih ciljeva
 • Povećanje produktivnosti kroz razvoj veština
 • Podizanje nivoa kvaliteta odnosa sa klijentima

SADRŽAJ

 

 1. Značaj i korsiti od obuke i razvoja

1.1.    Obuka i razvoj i/ili trening: Definisanje osnova

1.2.    Koristi od obuke i razvoja

 

 1. Uvod u analizu potreba za obukom

2.1.    Šta podrazumeva analiza potreba za obukom?

2.2.    Prikupljanje informacija potrebnih za analizu potreba za obukom

 

 1. Uspostavljanje komunikacionih kanala

3.1.    Predstavljanje analize potreba za obukom zaposlenima

3.2.    Komunikacija sa timovima

3.3.    Komunikacija sa pojedincima

3.4.    Suočavanjem sa delikatnim pitanjima

 

 1. Identifikovanje potreba za obukom grupa i timova

4.1.    Razumevanje uloge opšteg organizacionog konteksta u analizi potreba za obukom

4.2.    Identifikovanje potreba za obukom grupa i sektora u organizaciji

 

 1. Analiza potreba za obukom: zasnovanoj na postojećim podacima

5.1.    Razmatranje podataka upravljanja učinkom

5.2.    Korišćenje podataka vezanih za učinak zaposlenih

5.3.    Korišćenje externo generisanih podataka

 

 1. Analiza potreba za obukom: prikupljanje novih podataka

6.1.    Analiza funkcija i kompetencija

6.2.    Identifikovanje specifičnih budućih potreba

6.3.    Identifikovanje šireg okvira potreba za obukom

 

 1. Definisanje odgovarajujih tipova obuke

7.1.    Evaluacija različitih tipova obuke

7.2.    Donošenje odluke o odgovarajućem tipu obuke

7.3.    Izvori savetovanja i podrške

 

 1. Postizanje maksimuma u obuci zaposlenih

8.1.    Maksimiziranje efektivnosti obuke i razvoja

8.2.    Transferisanje znjanja na radno mesto

 

 1. Evaluacija i unapređenja

9.1.    Značaj evaluacije obuke

9.2.    Evaluacija procesa analize potreba za obukom

9.3.    Predstavljanje rezultata analize potreba za obukom akcionarima

 

10. Unapređenje resursa za trenere

10.1.   Evaluacija treninga

10.2.   Definisanje strategjie za prevazilaženje otpora treninzima

10.3.   Motivisanje menadžmenta u podršci obuke i razvoja

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

 

Trening

     
  14.875,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking