Priručnik za pripremu ispita za EBC*L nivo B

Tip: Publikacija Šifra:

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU ISPITA ZA EVROPSKU LICENCU POSLOVNIH KOMPETENCIJA EBC*L - NIVO B

 

Prevod i adaptacija knjige:

mr Vladimir Ivanković

 

Izdavači: 

MNG Centar d.o.o., Jevrejska 24, Beograd

&

KEA Wirtschaftstraining GmbH, 1120 Wien

 

Godina izdanja: 2008.

 

Cena: 1.450,00 + PDV (20%)

 

UVOD

 

Privredno utemeljeno planiranje budućnosti (=poslovni plan, businessplan) bi trebalo da prožima celokupan privredni, ali i privatni život. Onaj ko ne razume značaj toga, mogao bi imati ozbiljne posledice kako u poslu tako i u privatnom životu. Ove posledice, u poslovnom smislu, mogu dovesti i do stečaja.

 

Nasuprot tome, svi oni koji planiraju stvaraju sebi nove poslovne i životne prilike, kao i karijeru. To je investicija u budućnost.

 

U prvom delu priručnika detaljno su objašnjene osnove biznis plana, marketing i prodaja, kao i projektno planiranje, dok su u drugom delu knjige obrađene teme investiciona analiza, finansijsko planiranje/budžetiranje i finansiranje.

 

Investiciona analiza i finansijsko planiranje su tehnike planiranja poslovanja koje se oslanjaju na egzaktne pokazatelje (popularno nazvani „hard facts“).

 

Polazeći od realnih pokazatelja, pomenuti alati se koriste za razvoj baze koja može pomoći u racionalnom donošenju važnih odluka, kao što su:

 • Da li bi trebalo da investiramo u novi proizvod?
 • Da li bi trebalo izvršiti zamenu stare opreme novom
 • Da li je isplativo zaposliti dodatno osoblje
 • Da li moguće novu investiciju finansirati iz sopstvenih sredstava? Da li je rasopoloživ višak likvidnih sredstava?
 • Ako nema dovoljno likvidnih sredstava, koje su raspoložive alternativa za finansiranje investicije?

 

Kao odgovor na ova pitanja razvijeni su sledeći instrumenti iz domena poslovanja i menadžmenta:

 • investiciona analiza
 • finansijsko planiranje, budžetirani (planirani) račun dobitka i gubitka, budžetirani (planirani) bilans stanja, plan likvidnosti
 • racio analiza
 • instrumenti finansiranja

 

Ovaj priručnik će vam pomoći da shvatite da su navedeni instrumenti sredstva koja nam omogućuju da budućnost postane predvidljivija, kao i da ih je više nego poželjno koristiti i u privatnom životu.

 

Ciljnoj grupi ove nauke – a time i ove knjige – pripada, ustvari svako ko preduzima nešto što ima ekonomske posledice – bilo da je to osnivanje preduzeća ili organizacija neke svečanosti na poslu. Zbog toga aktivnosti ove vrste zovemo PREDUZETNIŠTVO/PREDUZETNIČKA AKTIVNOST. Pre preduzimanja bilo koje preduzetničke aktivnosti, trebalo bi napraviti dobro promišljen poslovni plan.

 

U ciljne grupe ubrajaju se:

 • Preduzetnici/preduzetnice, odnosno ljudi koji upravljaju preduzećem
 • Osnivači/osnivačice preduzeća
 • Oni koji upravljaju pojedinim područjima delatnosti
 • Vodeći ljudi nadležni za planiranje

 

Po tome se ova knjiga razlikuje od većine drugih knjiga koje se bave temom "Poslovni plan" (Businessplan). Druge knjige najčešće su fokusirane isključivo na osnivanje novih preduzeća.

 

SADRŽAJ

 

EBC*L nivo B – 1. deo

 

1. CILJEVI, METODE I INSTRUMENTI IZRADE POSLOVNOG PLANA

1. 1. Osnove izrade poslovnog plana

1. 2. Instrumenti analize i planiranja

 

2. PLANIRANJE PROJEKTA

2. 1. Osnove

2. 2. Koraci u planiranju (Planski koraci)

2. 3. Greške kod planiranja projekta

 

3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

3. 1. Analiza postojećeg stanja

3. 2. Analiza preduzeća

3. 2. Analiza okruženja

3. 3. Analiza konkurencije

 

4. MARKETING

4. 1. Osnove

4. 2. "Kralj" Kupac

4. 3. Istraživanje tržišta

4. 4. Proizvodna politika

4. 5. Politika cena

4. 6. Politika kondicioniranja (određivanja uslova)

4. 7. Politika distribucije / politika prodaje

4. 8. Politika komuniciranja

4. 9. Oglašavanje (reklama)

4. 10. Posebni instrumenti reklame i politike komuniciranja

 

5.   PRODAJA

5. 1. Osnovi uspešne prodaje

5. 2. Faze razgovora o prodaji

5. 3. Prodaja firmama - kupcima

 

EBC*L nivo B – 2. deo

6. INVESTICIONA ANALIZA

6. 1. Osnove investicione analize

6. 2. Metodi primenjeni u investicionoj analizi

6. 3. Tačka pokrića

6. 4. Kalkulacija perioda povraćaja (pay-back)

6. 5. Prodaja na nivou tačke pokrića

6. 6. Uporedna kalkulacija troškova

6. 7. Uporedna kalkulacija dobiti

6. 8. Povraćaj na investiciju (ROI) Analiza profitabilnosti investicije

6. 9. Statičke i dinamičke metode investicione analize

METOD NETO SADAŠNJE VREDNOSTI

6. 10. Investiciona analiza – input varijable

6. 11. Ograničenja investicione analize

6. 12. Oportunitetni troškovi

6. 13. Investiciona analiza - sažetak

 

7. FINANSIJSKO PLANIRANJE / BUDŽETIRANJE

7. 1. Finansijsko planiranje – pregled

7. 2. Finansijsko planiranje – instrumenti

7. 3. Finansijsko planiranje u praksi – budžetiranje

7. 4. Glavni problem finansijskog planiranja: neizvesna budućnost

 

8. FINANSIRANJE

8. 1. Finansiranje – osnove

8. 2. Finansiranje putem sopstvenog kapitala

8. 3. Finansiranje putem zaduživanja

 

9. STUDIJA SLUČAJA   -   PROFESIONALNI FUDBALSKI SUDIJA

9. 1. Studija slučaja: profesionalni fudbalski sudija

 

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

 

Trening

     
  1.450,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking