Osnovna sredstva i investicione nekretnine (primena MRS 16 i MRS 40)

Tip: Trening Šifra treninga: 6 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

U većini domaćih preduzeća najveći obim ulaganja angažovan je u stalnoj materijalnoj imovini tj. u osnovnim sredstvima. Savremeno računovodstvo utemeljeno na Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja pravi razliku između nekretnina koje se koriste za obavljanje delatnosti i nekretnina koja se izdaju u zakup. Zato je bitno izdvajanje i odvojeno evidentiranje investicionih nekretnina i pravilna primena svih zahteva i odredaba MRS 16 i MRS 40.

Posebno se insistira na istinitom i fer prikazu elemenata finansijskih izveštaja i sve veći broj domaćih ekonomskih entiteta se odlučuje da vrši procenu osnovnih sredstava po fer vrednosti.

Greške u obračunu zaliha rezultuju u materijalno značajnim pogrešnim iskazima u finansijskim izveštajima i plaćanju novčanih kazni, plaćanju većeg poreza i zatezne kamate.

Polaznici će se na praktičan način upoznati sa svim odredbama i zahtevima MRS 16 i MRS 40 i njihovom pravilnom primenom kako bi se osposobili za donošenje odluka u pogledu izbora optimalnih računovodstvenih politika koje se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine.                                                 

Ciljna grupa:

Računovođe, interni i eksterni revizori, poreski savetnici, poreski inspektori, finansijski konsultanti

Cilj seminara:

Upoznavanje sa svim odredbama i zahtevima MRS 16 i MRS 40 i njihova ispravna i pravilna primena.

Sticanje sposobnosti donošenja odluka u pogledu izbora optimalnih računovodstvenim politika koja se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine

Teme:

 • Osnovni elementi MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
 • Priznavanje osnovnog sredstva
 • Evidentiranje dodatnih ulaganja u osnovna sredstva
 • Elementi nabavne cene / cene koštanja osnovnih sredstava
 • Primena modela nabavne vrednosti i modela revalorizacije
 • Procena osnovnih sredstava po fer vrednosti
 • Obračun amortizacije prema MRS 16
 • Osnovni elementi MRS 40 Investicione nekretnine
 • Primena modela nabavne vrednosti i modela fer vrednosti
 • Procena investicionih nekretnina po fer vrednosti
 • Promena namene i prenosi investicionih nekretnina
 • Računovodstvene politike koje se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine
 • Poreske implikacije MRS 16 i MRS 40
 • Obezvređenje i rashodovanje osnovnih sredstava i investicionih nekretnina
 • Obelodanjivanje informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Razume i u svom preduzeću uspostavi i vodi računovodstvo osnovnih sredstava i investicionih nekretnina u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika treninga održanih na ovu temu.

Trening

10.03.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
03.06.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking