Obuka za specijaliste za PDV

Tip: Sertifikacija Šifra: 687 Trajanje: 22 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Male grupe *Aktuelno *Zakonska obaveza

PDV obuka koncipirana kao sveobuhvatni prikaz svih elemenata Zakona o porezu na dodatu vrednost, s posebnim osvrtom na pojedine teme sa kojima se svakodnevno susrećemo.

U okviru prikaza elemenata Zakona o porezu na dodatu vrednost biće obradjeni predmet oporezivanja PDV (bez čijeg adekvatnog razumevanja nismo u mogućnosti da opredelimo da li konkretna transakcija podleže PDV), poreski obveznik i obaveza evidentiranja u sistem PDV, poreski dužnik kao lice koje treba da plati PDV, mesto i vreme prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, nastanak poreske obaveze, poreska osnovica, poreska oslobodjenja , prethodni porez, posebni postupci oporezivanja, druge obaveze poreskih obveznika, kao i posebno uredjeni instituti kao što su refakcija i refundacija PDV. U okviru ovog dela biće predstavljen i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ovu oblast kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije.

Okruženi profesionalcima iz iste branše, kroz razmenu iskustava, vođeni na kreativan način, rešavaćete aktuelne dileme i postavljati dobre temelje za buduća unapređenja poslovanja.

Ciljna grupa:

Lica koja se na bilo koji način, u okviru svog posla, susreću sa primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost: računovođe, poreski i finansijski menadžeri, svi koji učestvuju u primeni PDV prijava. Preporuka je da obuku pohadjaju pohađaju i finansijski direktori  jer su odgovorni za kontrolu i nadzor procesa pripreme obračuna PDV ali i pravnici koji utiču na kreiranje finansijskih obaveza.

Cilj obuke:

Obuka polaznika za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih propisa.

Moduli:

 • Predmet oporezivanja PDV;
 • Poreski obveznik i poreski dužnik;
 • Mesto prometa dobara i usluga i uvoza dobara;
 • Vreme prometa dobara i usluga i uvoza dobara;
 • Nastanak poreske obaveze;
 • Poreska osnovica;
 • Poreska stopa;
 • Poreska oslobodenja;
 • Prethodni porez;
 • Podela prethodnog poreza;
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza;
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza;
 • Posebni postupci oporezivanja;
 • Evidentirane  sistem PDV;
 • Izdavanje računa;
 • Vodjenje evidencie;
 • Pregled obračuna PDV;
 • Poreska prijava PDV;
 • Brisanje iz sistema PDV;
 • Refakcija PDV;
 • Refundacija PDV;
 • Promet sa APKM.

Dinamika održavanja obuke:

 • I dan: 05. jun od 16:00-21:15 časova
 • II dan: 06. jun od 16:00-20:30 časova
 • III dan: 07. jun od 16:00-20:30 časova
 • IV dan: 08. jun od 09:30-15:00 časova

 

Po završetku obuke polaznik je osposobljen da:

Polaznici će biti osposobljeni da razumeju i adekvatno primene Zakon o porezu na dodatu vrednost.

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 16:00 časova
 • subotom od 09:30 časova       
Irina Stevanović Gavrović

Rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Program obuke za specijaliste za PDV

Ovde možete pogledati program obuke za specijalistu za PDV.

Trening

     
  66.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking