Obračun zarada, naknade zarade i naknade troškova zaposlenih

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Veoma je važno da obračun i isplata zarade bude uređen i izvršen na zakonski propisan način. Samo na takav način će se ispoštovati prava  zaposlenih i zaštitiće se prava poslodavca pred nadležnim organima (inspekcije rada, poreska uprava, sud…). Pored zarade, podjednaka pažnja posvećuje se naknadi zarade, naknadi troškova, kao i drugih primanja.        

Na seminaru ćete naučiti kako da obračun i isplatu zarade uredite i primenite na propisan način i time izbegnite dugotrajne radne sporove,  nepotrebne sudske troškove, visoke novčane kazne i druge sankcije. Takođe, naučićete kako da koristite olakšice za novozaposlene.

Seminar je baziran na razvoju praktičnih kompetencija na kom ćete dobiti odgovore na sva pitanja koja se odnose na obračun zarade, naknade zarade i druga primanja. Imaćete mogućnost da u interaktivnoj atmosferi razgovarate sa stručnjakom za ova pitanja, razmenite iskustva sa kolegama i rešite sve vaše nedoumice i dileme koje se javljaju u svakodnevnom poslovanju.

Ciljna grupa:

Zaposleni na poslovima obračuna  zarade, zaposleni  koji uređuju opšta radna akta,  poslodavci, ostala lica koja u svom poslu koriste  znanje iz oblasti zarade (knjigovođe, ekonomsko finansijski veštaci, pravnici  ...)

Cilj seminara:

 • Sticanje znanja za samostalno izvršenje obračuna zarada i naknada zarada zaposlenih u privrednom društvu koje se ne finansira iz budžeta, kao i zaposlenih kod preduzetnika, s obračunom poreza i doprinosa,
 • Upoznavanje sa odredbama Zakona o radu,  opštim aktima poslodavca (Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o radu, ugovor o radu, ugovori van radnog odnosa) u delu koji se odnosi na temu zarade,
 • Upoznavanje s rokovima isplate, načinom isplate kao i rokovima zastare zarade zaposlenih.

Teme:

 • Pojam zarade i elementi zarade (osnovna zarada, radni učinak, uvećanje zarade) po Zakonu o radu,
 • Minimalna zarada,
 • Naknada zarade (pojam i oblici),
 • Naknade troškova i druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, naknada za dolazak I odlazak s rada…),
 • Obustave iz zarade,
 • Osnovice za socijalne doprinose (najniža i najviša osnovica),
 • Poreski tretman zarade, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih, prihoda iznad propisanog neoporezivog iznosa,
 • Primer obračuna zarade s svim elementima,
 • Propisane evidencije u vezi s obračunom zarada i rokovi čuvanja evidencije obračuna zarade,
 • Oblici rada van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, volontiranje, privremeni i povremeni poslovi…),
 • Propisane olakšice poslodavcima za novozaposlene,
 • Propisane sankcije.

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • zna koji oblik rada da se u određenim okolnostima primeni (radni odnos, koji rad van radnog odnosa),
 • izvrši obračun zarade odnosno drugog  primanja prema obliku angažovanja,
 • obračuna propisane poreze i doprinose,
 • se informiše o elektronskoj poreskoj prijavi,
 • zna koja je to neophodna evidencija  o obračunatoj zaradi,
 • se upozna s rokovima obračuna i isplate zarade, s rokovima zastare i drugim bitnim pitanjima.
Mira Zeljković

Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga.

Tokom rada stekla je stručna zvanja: ovlašćeni računovodja, revizor, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu obračuna zarada.

Trening

21.05.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking