Korporativno upravljanje u javnim preduzećima

Tip: Trening Šifra treninga: 708 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 12 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Korporativno upravljanje podrazumeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor osnivača kao vlasnika, sistem planiranja, izveštavanja i merenja postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transparentnosti njihovog rada.

Zakon o javnim preduzećima ( „Službeni Glasnik RS“ broj 15/2016 i 88/2019) predviđa obavezu za direktore i članove Nadzornog odbora da poznaju oblast korporativnog upravljanja.  

Nedostatak efikasnog korporativnog upravljanja je jedan od glavnih razloga koji dovodi do neuspeha u poslovanju javnih preduzeća, a time i smanjenja poverenja različitih nosilaca interesa u njihov radi i poslovanje.

Istraživanja koja su se bavila analizom povezanosti korporativnog upravljanja i efikasnosti poslovanja, su pokazala da javna preduzeća koja imaju i primenjuju standarde korporativnog upravljanja ostvaruju bolje rezultate od preduzeća koja to ne čine.          

Ciljna grupa:

 • Direktori JP
 • Izvršni direktori JP
 • Članovi Nadzornog odbora JP
 • Interni revizori
 • Ostali zaposleni u javnom sektoru

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa  principima   i   okvirom  korporativnog upravljanja u javnim preduzećima i sagledavanje značaja  korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnih preduzeća.

Teme:

 • Definicija korporativnog upravljanja
 • Pravni okvir korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 • Zašto je neophodno korporativno upravljanje?
 • Iskustva drugih zemalja
 • Primena korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 • Ključne oblasti poboljšanja korporativnog upravljanja  u poslovanju javnih preduzeća
 • Osnovni principi korporativnog upravljanja u javnom sektoru
 • Struktura i model korporativnog upravljanja
 • Hilbov model korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
 • Organi javnog preduzeća, izbor nadzornog odbora i direktora i pitanje njihove profesionalizacije
 • Odnos prema osnivaču
 • Strategija dugoročnog i srednjoročnog razvoja
 • Program poslovanja i praćenje realizacije programa poslovanja
 • Organizacija rada i sistematizacija poslova
 • Poslovni procesi i mapa procesa
 • Definisanje ciljeva, vizije i misije
 • SWOT analiza
 • Upravljanje rizicima
 • Mehanizmi interne i eksterne kontrole javnih preduzeća
 • Korporativno izveštavanje
 • Merenje performansi
 • Kodeks korporativnog upravljanja
 • Mogući pravci razvoja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • se upozna sa specifičnostima upravljanja u javnim preduzečima.
 • sagleda značaj korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnog preduzeća
 • se upozna sa osnovnim principima i dobrom praksom koprorativnog upravljanja u javnom sektoru.
 • sagleda svoje prednosti i mogućnosti za unapredjenje nivoa upravljanja u svojim organizacijama
 • uspostavi adekvatan i efikasan sistem interne kontrole i upravljanja rizicima u cilju efikasnijeg  upravljanja  i ostvarivanja boljih rezultata u poslovanju.
Zoran Vukolić

ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Od 2014. godine predavač na seminarima i radionicama iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava. Pored održavanja seminara i radionica, predavač je i na obukama za rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji se održavaju u prostorijama korisnika obuke.  Predavač je i na seminaru: Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Autor je više članaka iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, kao i članaka Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati utiske polaznika seminara koji su održani na ovu temu.

Trening

     
  13.900,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking