Konsalting u oblasti interne revizije

Tip: Konsalting Šifra: Zahtev za konsaltingom

INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU

 

 • Nezavisna ocena kvaliteta rada funkcije interne revizije i predlaganje mera za njeno poboljšanje;
 • Savetodavna uloga u domenu primene najbolje prakse za izvođenje angažmana interne revizije; 
 • Definisanje kanala komunikacije sa Rukovodstvom preduzeća i izvršnim direktorima;
 • Savetodavne aktivnosti u domenu izbegavanja konflikata – nezavisnost i objektivnost u radu revizije;
 • Podrška u kreiranju akata iz oblasti interne revizije (pisanje procedura kao što su Pravilnik o radu interne revizije, metodologija rada revizije i ostala akta kojima se definiše način rada revizije);
 • Podrška u izradi godišnjeg plana rada zasnovanog na analizi rizika;
 • Kreiranje programa rada revizije;
 • Kreiranje baza podataka za praćenje napretka u izvršenju korektivnih mera;
 • Saveti u domenu pravilnog izveštavanja;
 • Obuka lica koja rade u internoj reviziji.

 

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking