Javni nastup i odnosi sa medijima

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 8 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Za uspešan javni nastup, neophodno je:

 • da definišemo cilj koji želimo da postignemo i
 • da dobro proučimo publiku kojoj se obraćamo.

U suprotnom, vreme koje imamo na raspolaganju za javni nastup ili komunikaciju sa medijima, uzalud je protraćeno.

Kada su nam jasni naši ciljevi i karakteristike ciljne grupe, sledi formulisanje poruka koje treba da budu jasne, koncizne i da gađaju "u središte stvari". Ipak, ni to nije dovoljno. Ako javnom ili medijskom nastupu priđemo mehanički, tek da bi ga odradili, opet dovodimo u pitanje našu uspešnost. Sa publikom se mora ostvariti i neka vrsta emocionalnog kontakta, moramo pronaći put do njenog srca.

Kada znamo da će verodostojnost naše poruke biti percepirana kod publike, pre svega, na osnovu naše neverbalne komunikacije, onda to dodatno komplikuje celu stvar.  Zašto smo se onda toliko mučili oko samog njenog sadržaja?

Ovaj trening koncipiran je tako da vam pomogne da:

 • u kratkom vremenskom roku ovladate algoritmom javnog ili medijskog nastupa,
 • dobijete precizna uputstva o tome šta raditi pre, a šta u toku samog javnog ili medijskog nastupa.

Trening će vam takođe pružiti uvid u to kako vas drugi percipiraju, šta su vaše dobre strane i na čemu treba da poradite. Steći ćete više sigirnosti i snalazićete se i u situacijama kada od šefa dobijete neočekivan zadatak – da se nekome obratite, direktno ili putem medija. Znanja i veštine o javnom nastupu pomoći će vam i u svakodnevnoj poslovnoj praksi, jer i sastanak na kojem treba da izložite svoje ideje ili nove projekte jeste svojevrsni javni nastup.

Obuke u ovoj oblasti pokazale su se kao vrlo korisne i gotovo neophodne za svakoga ko želi da bude uspešan u prezentovanju svojih ideja ili projekata, predstavljanju svoje organizacije ili sebe lično i u komunikaciji sa javnošću uopšte.

Metodologija rada je interaktivna, što podrazumeva aktivno učešće polaznika tokom celog treninga u grupnim i individualnim vežbama, davanju povratnih informacija, diskusiji... Kamera je prisutna sve vreme, pa će polaznici biti u prilici da kroz praktičnu simulaciju javnog i medijskog nastupa, gledanje snimka i zajedničku analizu utvrde kako da svoj javni nastup učine boljim i efikasnijim.

Cilj treninga:

Sticanje praktičnih znanja i veština koje će doprineti poboljšanju komunikacijskih kapaciteta pojedinaca, a samim tim i organizacije u celini.

Ciljna grupa:

Predstavnici sektora odnosa s javnošću (odeljenja za komunikacije, marketing), direktori i menadžeri organizacija (profitne i neprofitne organizacije, lokalne samouprave...), saradnici za odnose s javnošću i portparoli, i svi drugi koji zele da unaprede znanja i vestine o javnom i medijskom nastupu.

Teme:

Medijski nastup

 • Funkcionisanje i rad medija
 • Smernice za komunikaciju sa medijima
 • Formulisanje ključnih poruka
 • Izjava i intervju

Javni nastup

 • Osnovna pravila za kvalitetan nastup u javnosti
 • Formulisanje poruka
 • Umetnost uspešnog obraćanja
 • Pogled iz ugla publike (kako nas publika doživljava)
 • Pravila dobre verbalne i neverbalne komunikacije
 • Kako neutralisati tremu
Danijela Marjanović

trenutno zaposlena u Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane. Sertifikovan medijski trener, održala je veliki broj treninga za pripadnike Vojske i Ministarstva, ali i za pripadnike stranih oružanih snaga.

Kroz rad upoznaje medijsku scenu Srbije i način rada u redakcijama pisanih i elektronskih medija. Poseduje značajno iskustvo iz brojnih slučajeva krizne komunikacije, organizovanja specijalnih događaja (npr. promocija potporučnika ispred Narodne skupštine, veliki medjunarodni aeromiting 2009. i ove godine, ministarske posete i sl), ugovaranja nastupa u medijima, konferencija za novinare itd.

Pre posla u odnosima za javnošću, a posle završenog novinarskog kursa u Udruženju novinara Srbije, radila je kao novinar u magazinu "Odbrana" u periodu od 2003. do 2005. Učestvovala je u pisanju članaka za časopise "Sofia" i "Grad" (intervjue, teme broja, članke...i druge novinarske forme).

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking