Sertifikovani event menadžer

Tip: Sertifikacija Šifra: 786 Trajanje: 70 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Kada uživate u nekom muzičkom festivalu ili na raskošnoj rođendanskoj zabavi znajte da iza svega toga stoji pravi znalac, osoba za koju reč nemoguće ne postoji. Upravo složenost organizacije, povezivanja najsitnijih detalja u jednu celinu i bavljenje tim „sitnicama koje život znače“, dovele su do toga da ova profesija postaje sve traženija. Umeće organizovanja besprekornih događaja je danas veoma dragocena i korisna veština.

Na obuci ćete naučiti kako da upravljate događajima, korporativnim i personalnim, steći ćete veštine i dobiti alate za rad na projektima, sa kojima se teorija upravljanja događajima može uspešno primeniti u praksi.

Moduli pokrivaju teme kao što su konceptualizacija, planiranje, marketing, predviđanje budžeta, izvršenje događaja i analiza nakon događaja. Na svakom od modula imaćete studiju slučaja, a na kraju obuke ćete braniti sopstveni projekat organizovanja događaja. Tokom obuke, od strane predavača biće vam pružana stručna podrška tokom svakog zadatka, kako biste na kraju potvrdili praktičnu, teorijsku i stratešku ekspertizu.

Pored svega navedenog, još jedna od prednosti za polaznike ovog programa je Uvod u gastrobonton, koji će biti organizovan tokom pauza za ručak, a na kom ćete dobiti osnovnu informaciju na koji način je poželjno da se ponašate tokom obeda sa poslovnim partnerom, ko plaća račun, kao i zanimljivosti vezane za konzumiranje određene hrane.

Nabavite sertifikat koji potvrđuje vašu profesionalnost i usaglašenost sa visokim standardima.

Po završetku programa moći ćete se nositi sa bilo kojim zadatkom!

Ciljna grupa:

 • Svi oni koji već organizuju događaje, ali žele to učiniti sa više stila
 • Svi zaposleni u marketinškim agencijama koji se već bave organizacijom događaja, ali žele da povise svoj profesionalni nivo, upoznajući se sa pravilima protokola
 • Svi menadžeri internih i eksternih komunikacija koji organizuju događaje za potrebe kompanije
 • Svi menadžeri ljudskih resursa koji se bave naručivanjem i organizacijom događaja, poput tim bildinga, seminara i drugih edukacija
 • Svi koji žele da otpočnu svoj biznis iz domena organizacije događaja (organizacija korporativnih događaja, svadbi, rođendana i dr.)
 • Svi koji tokom svog života i rada imaju potrebu za organizacijom ličnih promocija kao samozaposleni
 • Svi oni koji razmišljaju izvan okvira
 • Svi oni koji vole dinamičan posao i izazove
 • Svi oni koji žele da unaprede svoje veštine
 • Svi oni koji žele da se prekvalifikuju i osposobe za posao event menadžera

Cilj kvalifikacije:

 • Da polaznici savladaju planiranje aktivnosti, organizovanje događaja, poslovnu komunikaciju
 • Da polaznici razviju preduzimačku sposobnost, spretnost i znanje
 • Da se polaznici sporazumeju sa poslovnim partnerima i saradnicima
 • Da polaznici savladaju veštine upravljanja promenamama i rizicima, pregovaračke i liderske veštine i upravljanje timom
 • Da polaznici razvoju svoju kreativnost
 • Da polaznici nauče kako da smanje količinu stresa tokom obavljanja posla
 • Da polaznici nauče kako da kreiraju budžet za projekte i upravljaju projektima

Moduli:

 • Modul 1: Uvod u upravljanje događajima
 • Modul 2: Efikasna komunikacija sa klijentom
 • Modul 3: Kreativa kao glavna konkurentska prednost
 • Modul 4: Izrada koncepta događaja
 • Modul 5: Logistika događaja
 • Modul 6: Projektni tim
 • Modul 7: Realizacija može da počne
 • Modul 8: Upravljanje budžetom događaja
 • Modul 9: PR događaja
 • Modul 10: Izveštavanje, postprodukcija
 • Modul 11: Trendovi u industriji događaja

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

Na efikasan i organizovan način obavlja sve poslove upravljanja događajima od ugovaranja sa klijentom preko planiranja, stvaranja koncepta i kreative do upravljanja timom i budžetom događaja.

Dinamika izvođenja obuke:

46 časova raspoređenih u termine:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
 • subotom od 09:30-16:00 časova

+ 24 časa samoučenja.

 

Važna napomena:

 • Za prijave do 05. marta cena po učesniku je: 48.000,00 + PDV (20%)
 • Od 06. marta cena po učesniku je: 59.800,00 + PDV (20%)

MODULI

Modul 1 – Uvod u upravljanje događajima

 • Ko je menadžer događaja?
 • Veštine i kompetencije menadžera događaja
 • Dužnosti menadžera događaja
 • Principi rada: kreativnost, upravljanje projektima
 • Šta je događaj?
 • Klasifikacija događaja
 • Ciljevi događaja

Modul 2 – Efikasna komunikacija sa klijentom

 • Uvod u poslovni bonton (neverbalna komunikacija, prvi utisak, uticaji rukovanja)
 • Poslovni izgled (dress code)
 • Osnove poslovne komunikacije
 • Faze pripreme za sastanak sa klijentom
 • Upoznavanje i upoznavanje sa ciljevima
 • Kako ubediti klijenta da odabere baš vašu ideju (kriterijumi prihvatanja projekata)
 • Učešće na tenderu

Modul 3 – Kreativa kao glavna konkurentska prednost

 • Šta je kreativno i kako se razlikuje od nekreativnog?
 • Kako stvoriti kreativne ideje
 • Ciljevi događaja. Rad sa ciljnom publikom
 • Događaj kao sredstvo za uticaj na publiku
 • Konceptualni i tematski događaji
 • Nivoi percepcije publike
 • Pravi brainstorming, debriefing - dokumentovanje ideja
 • Definicija teme, zaplet događaja

Modul 4 – Izrada koncepta događaja

 • Izrada programa događaja. Gde tražiti wow-efekte?
 • Scenario događaja. Dinamika događaja. Režiranje događaja
 • Izrada prodajnih prezentacija. dizajn vizuelnih prezentacija: glavni principi dizajna, alati za angažovanje publike
 • Glavne greške prilikom kreiranja koncepta događaja

Modul 5 – Logistika događaja

 • Izrada plana rada
 • Formulacija ciljeva za njegove učesnike
 • Vreme i tempo izvršenja
 • Planiranje resursa i radna raspodela
 • Planiranje događaja i upravljanje operacijama
 • Primeri pripreme projektne dokumentacije (ček-lista, plan scenarija, detaljan plan)
 • Rad sa izvođačima radova: kriterijumi odabira, stvaranje baze, ugovor
 • Kriterijumi za izbor mesta događaja
 • Logistika, (dozvole i ograničenja, transport, lekari, osiguranje, protokolarne usluge; policija, vatrogasci
 • Prednosti / nedostaci rada samostalno ili sa agencijom
 • Mera sigurnosti događaja

Modul 6 - Projektni tim

 • Izgradnja tima, određivanje odgovornosti, raspodela uloga, kontrola
 • Organizacija rada
 • Efikasna razmena informacija
 • Motivacija tima

Modul 7 – Realizacija može da počne

 • Predfinalna analiza - procena, vizualizacija projekta
 • Pozivnice, najave, putovanja, odobrenja
 • Izvođači radova, partneri, gosti, učesnici
 • Instalacija i demontaža opreme, vrste scenskih konstrukcija
 • Pokloni

Modul 8 - Upravljanje budžetom događaja

 • Privremeni budžet. Na čemu možete uštedeti
 • Pravna pitanja (Ugovori, Aneksi, ponuda…)
 • Finansijski rizici i načini njihovog neutralizovanja
 • Kako da projekat postane isplativ?
 • Kako izračunati sve troškove i ispuniti budžet?
 • Finansijska kontrola i prilagođavanja (nepredviđeni troškovi i uštede)
 • Primeri budžeta događaja
 • Nalaženje sponzora

Modul 9 – PR događaja

 • Dizajn u službi ciljeva marketinga događaja
 • Organizacija PR kampanje. Saopštenja za javnost.
 • Off-line i on-line promotivni kanali. Izrada medijskog plana
 • Digitalni marketing u službi promocije
 • Dizajn štampanih materijala, rekvizita, suvenira

Modul 10 – Izveštavanje, postprodukcija

 • Post Releases.
 • Procena efikasnosti događaja. KPI
 • Finansijski izveštaj projekta za menadžment, partnere, sponzore
 • Foto, video materijali. Autorska prava
 • Radite na greškama

Modul 11 – Trendovi u industriji događaja

 • Glavni trendovi u industriji
 • Praćenje trendova
 • Kako postaviti trendove u događajima?

Fond časova:

 • 46 časova (predavanja, radionice)
 • 24 časa (samoučenje)

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 59.800,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i zakusku tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak na ispit - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

Mogućnost uplate iznosa u tri rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 10.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Sertifikacija kompetencija je relativno nova pojava u Srbiji, ali veoma rasprostranjena u svetu. Njom stičete formalnu potvrdu svojih znanja i veština i samim tim poboljšavate svoju poziciju na tržištu rada. Takođe, dobijate šansu za novi „poslovni identitet“ – promenu karijere, a izvesno i nivo zarade.  

MNG Centar vam pruža priliku da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti menadžmenta protokola kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog event menadžera se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog event menadžera je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog event menadžera:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani event menadžer/Certified event manager na bazi Standarda kompetencija.

Prijavite se i osigurajte karijerni napredak!

Komentari učesnika

Pročitajte utiske polaznika koji su pohađali ovu obuku.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

29.05.2021.-26.06.2021. 09:30 - 16:00 Br. sati: 70 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 59.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking