Redovna godišnja konferencija o logistici

Tip: Konferencija Šifra: 82 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 120 Cena i lokacija

Profesija→Najbolja praksa→Razmena iskustava→Kompetentnost→Razvoj

 

Cilj konferencije je da učesnici, na osnovu razmene stručnih ideja i informacija o ulozi logistike, olakšaju sebi put ka stvaranju još naprednijeg poslovnog sistema. Osim toga, namera nam je da učesnici sagledaju logistiku sa više nivoa, kako bi jasnije odredili koji su segmenti poslovanja njima najbitniji, kako da ih unaprede, a samim tim i doprinesu daljem poslovnom razvoju.

Teme kojima se bavimo su usmerene na praktična iskustva a odnose se na ulogu i značaj logistike kao i na metode poboljšavanja logističkih procesa. Predstavljena je uvek najbolja poslovna praksa koja se bazira na uspešnoj logistici.

Učesnici konferencije imaju mogućnost da nakon svake od iznetih tema postave pitanja i prodiskutuju sa izlagačima i kolegama, a u cilju rešavanja dilema sa kojima se suočavaju u praksi.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking