Nadzor zaposlenih i zaštita podataka

Tip: Trening Šifra treninga: 724 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada je i pod kojim uslovima je obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima.

 • Da li je potrebno prethodno obaveštenje zaposlenih da poslodavac sprovede mere nadzora?
 • Da li se može nadzirati ukupno kretanje zaposlenih dok su na radu, ili se nadzor mora ograničiti na radni prostor?
 • Da li se zaposleni mogu nadzirati audio i video nadzorom?
 • Ko je nadležan za nadziranje video signala, da li je potrebno taj signal snimati, kako se snimci nadzora moraju čuvati i u koje svrhe se mogu upotrebljavati?

Kao pravna materija obrada podataka u radnim odnosima obuhvata širok spektar pitanja koji se odnosi na sveobuhvatan period pre zasnivanja formalnog odnosa do njegovog okončanja, ali i nakon okončanja. Istovremeno je od značaja za poslodavce kao rukovaoce podataka o ličnosti, ali i za pojedinca kao lica čiji se podaci obrađuju

Sa stanovišta zaposlenog, obrada podataka u radnim odnosima odnosi se na njegova ustavom zajemčena prava:

 • pravo na rad i
 • pravo na zaštitu podataka.

Uz pojedine druge privatnopravne odnose, u ovim odnosima očigledna je ograničenost volje, naročito poslodavca, uz obavezu poštovanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

Sa stanovišta poslodavca,  ova materija je od značaja u cilju identifikovanja situacija kada je, i pod kojim uslovima je, obrada podataka o ličnosti dozvoljena. Međutim, takođe je neophodno i razumevanje zbog čega je to tako.

S jedne strane, važeči zakoni u Republici Srbiji obavezuju poslodavce na obradu podataka o ličnosti, dok, s druge, ovi propisi se čine nedovoljnim za adekvatno i savremenom upravljanje ljudskim resursima koji je, po pravilu, usmeren i na unapređenje položaja zaposlenog. Neretko, namera poslodavca da koristi dostupna sredstva informacione i komunikacione tehnologije u cilju kontrole kvantiteta i kvaliteta rada rezultiraju nezakonitom obradom.

Ovaj seminar ima za cilj da unapredi znanje iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca. Takođe, tokom seminara razmatraće se pojedinačne obaveze poslodavca propisane važećim zakonima iz ove oblasti.

Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen poslodavcima, naročito licima odgovornim za ljudske resurse kod poslodavca, kao i onima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima u ime drugog lica.

Cilj seminara:

Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.

Teme:

 • Uvod u novi zakon o zaštiti podataka
 • Načela obrade podataka
 • Pravni osnovi obrade
  • Pravna obaveza poslodavca
  • Priprema izvršenje ugovora
  • Pristanak zaposlenog
  • Opravdani interes
 • Kandidati za radno mesto
 • Prisustvo na radnom mestu
 • Obrada posebne kategorija podataka
 • Obrada podataka o drugim licima
 • Video nadzor zaposlenih
 • Nadzor nad komunikacijom zaposlenih
 • Nadzor uređaja i vozila
 • Uzbunjivanje
 • Obrada podataka po okončanju radnog odnosa
 • Mere zaštite
 • Ostvarivanje prava
 • Položaj lica za zaštitu podataka 

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume značaj zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima;
 • Razume osnovna načela zaštite podataka o ličnosti;
 • Prepozna i uskladi postojeću obradu podataka sa važećim propisima;
 • Primeni naučeno na buduće obrade podataka;
 • Identifikuje potrebu za daljom/specifičnog edukacijom.
Nevena Ružić

pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.

Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Trening

27.11.2019. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking