Primena Zakona o trgovini i Zakona o elektronskoj trgovini

Tip: Trening Šifra treninga: 405 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija Prijavite se

Zakon o trgovini i izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini propisali su nove zakonske mehanizme i uslove za obavljanje trgovine na domaćem tržištu.

Na ovom seminaru učesnici će imati priliku da se upoznaju sa najvažnijim zakonskim odredbama koje, pre svega, uključuju:

 • novu podelu trgovine,
 • precizne uslove za organizovanje i sprovođenje prodajnih podsticaja u maloprodaji (letnje i zimsko sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja),
 • uslove za obavljanje trgovine na malo,
 • sadržinu deklaracije,
 • sadržinu isprava o robi

Detaljno je uređena elektronska trgovina, njeni pojavni oblici i uslovi za prodaju robe preko interneta, uključujući i situacije u kojima se cena na internetu može prikazati u stranim valutama, što do sada nije bilo propisano. Po prvi put se u Zakonu o trgovini definišu pojmovi:

 • elektronska platforma i elektronska prodavnica,
 • dropshipping i drugi oblici e-commerce prodaje,
 • inspekcijski nadzor i metoda prikrivene kupovine,
 • izdavanje prekršajnih naloga za pojedine prekršaje taksativno navedene u Zakonu.

Posebno važna novina jeste uvođenje mehanizma za uklanjanje nedopuštenih sadržaja na internetu koji uključuje delovanje nadležnih organa za primenu i postupanje po propisima, na način koji omogućava izdavanje akata kojima se nalaže uklanjanje nedopuštenih sadržaja na internetu.

Polaznici seminara će biti u prilici da savladaju:

 • Prodajne podsticaje, kako ih koristiti i šta sadrže
 • Akcijske i promo prodaje - koja je razlika i za koji period važe
 • Šta se podrazumeva pod sezonskim sniženjem?
 • Sadržaj deklaracije proizvoda
 • Kako navedene izmene utiču na postojeći Zakon o zaštiti potrošača?
 • Kako izbeći nelegalnu trgovinu u internet prodaji?
 • Koje su nadležnosti inspektora i kako se ponašati u postupku inspekcije?
 • Šta je pružanje usluga informacionog društva i ko sve može biti pružalac usluga?

Ciljna grupa:

Predstavnici privrede iz oblasti maloprodaje, uključujuči internet prodaju. Seminar je naročito koristan zaposlenima u kompanijama koje se bave prodajom, koji su anagažovani na rešavanju pravnih pitanja, zaduženi su za odnose sa potrošačima, za vođenje KEP knjige, za kreiranje i oglašavanje prodajnih podsticaja itd. Takođe, seminaru mogu prisustvovati i svi drugi predstavnici poslovne i stručne zajednice i druga zainteresovana lica koji žele da unaprede svoje znanje u oblasti trgovine i pružanja usluga informacionog društva u savremenom digitalnom dobu, uključujući zaključenje ugovora elektronskim putem.

Teme:

Obaveze trgovaca u skladu sa Zakonom o trgovini

 • Nova podela trgovine na malo
 • Uslovi za obavljanje trgovine na malo
 • Sadržina deklaracije robe
 • Isprave o robi
 • Isticanje cena u maloprodaji i novi zakonski uslovi za isticanje cena u stranoj valuti
 • Novi uslovi za organizovanje prodajnih podosticaja (sezonsko sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja, programi lojalnosti i sl.)
 • Novo uređenje internet trgovine (webshop, ecommerce platforma, dropshipping i sl.)
 • Inpekcijska metoda prikrivene kupovine (mystery shopper)
 • Uvođenje prekršajnih naloga

Najvažnije novine u izmenjenom i dopunjenom Zakonu o elektronskoj trgovini

 • Zaključenje ugovora u elektronskom obliku
 • Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanka lica i mogućnost opoziva tog pristanka
 • Fizičko lice u svojstvu pružaoca usluga informacionog društva
 • Prekogranično pružanje usluga informacionog društva
 • Uklanjanje nedopuštenih sadržaja na internetu

 

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume i primeni zakonodavna rešenja u svakodnevnom radu i izvršavanju svojih obaveza;
 • Primeni svoje znanje u ispunjavanju zakonskih uslova koji se odnose na trgovinu na malo;
 • Pravilno organizuje i sprovede prodajni podsticaj u maloprodaji;
 • Unapredi komunikaciju sa potrošačima koja se odnosi na ostvarivanje prava po osnovu prodajnih podsticaja u maloprodaji;
 • Ispravno istakne maloprodajne cene;
 • Stekne znanje o mogućnostima isticanja cena u stranoj valuti;
 • Uredi webshop i internet prodaju uskladi sa zakonskim uslovima;
 • Razume novi zakonski mehanizam za uklanjanje nedopuštenog sadržaja i na pravilan način iskomunicira sa državnim organima ili trećim licem koje zahteva da se sadržaj ukloni;
 • Razume koncept zaključenja ugovora elektronskim putem;
 • Unapredi znanje koje se odnosi na komuniciranje sa potrošačima, uključujući slanje komercijalnih poruka samo sa pristankom lica kome se poruka šalje.
Nevena Praizović

samostalni savetnik u Odeljenju za razvoj Digitalne agende u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Poseduje devet godina radnog iskustva u oblasti  trgovine, elektronske trgovine i zaštite potrošača. Aktivno je učestvovala u pisanju novog Zakona o trgovini i izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini. Takođe, učestvovala je pisanju i pripremi trenutno važećeg Zakona o zaštiti potrošača i svih podzakonskih akata iz te oblasti. Poseduje iskustvo u sprovođenju EU IPA projekata iz oblasti zaštite potrošača čiji je korisnik resorno ministarstvo. U sprovođenju Twining projekta „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“ bila je na poziciji stalnog twining savetnika zemlje korisnice (RTA) i dala doprinos sprovođenju zakonodavne projektne komponente i  projektne komponente koja je uključivala obuke i radionice za zainteresovane strane.

Ima višegodišnje iskustvo u predstavljanju novih zakonskih rešenja, te je do sada u svojstvu predavača učestvovala na brojnim stručnim savetovanjima i radionicama namenjenim privredi. Osim što raspolaže veštinama komunikacije i prezentacije zakonskih tema, Nevena Praizović je i autor brojnih stručnih pravnih tekstova i komentara iz oblasti trgovine, internet trgovine i zaštite potrošača.

Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na temu Zakona o zaštiti potrošača.

Komentari učesnika

 

Pročitajte kakve su utiske o seminaru, predavačima i organizatoru stekli učesnici sa prethodnih termina.

Obezbedite prijem pritužbi potrošača

 

Poštujte Zakon o zaštiti potrošača, izbegnite plaćanje novčanih kazni. Naučite kako da primenite novine u praksi.

Trening

25.08.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 11.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio veoma interesantan, a interakcija na zavidnom nivou. Davanjem odgovora kroz mnogobrojne primere rešene su sve nedoumice. Andrijana Barko Euro Petrol d.o.o.
 • Seminar je bio izuzetno konstruktivan i drago mi je što sam se do detalja upoznao sa Zakonom o potrošačima i njegovoj primeni u praksi. Nikola Čubrilo, direktor nabavke Bomax d.o.o.
 • Sjajna tema i odličan trening! Profesionalizam, aktivno učešće prisutnih i konkretne, jasne i nedvosmislene povratne informacije. Sve pohvale. Neda Jovanović, Služba za reklamacije Telenor d.o.o.
 • Želeo bih da iskažem svoje zadovoljstvo zbog dolaska u MNG Centar. Dobio sam konkretne odgovore na sva pitanja koja su me mučila. Predavači su zaista veliki stručnjaci u ovoj oblasti. Veliko hvala. Zoran Perić, odgovorni farmaceut Imphar d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking