Elektronska trgovina u skladu sa Zakonom o trgovini

Tip: Trening Šifra treninga: 405 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Uredite Vaše elektronsko poslovanje i infrastrukturu u skladu sa Zakonom!

Elektronska trgovina, kao savremeni model poslovanja, beleži sve veći rast i konstantno se razvija, menja svoje pojavne oblike i prilagođava se potrošaču u savremenom digitalnom društvu. Kako bi se elektronska trgovina obavljala na zakonit i regularan način, potrebno je svoje elektronsko poslovanje uskladiti za zakonskim odredbama, a sa kupcima graditi odnos poverenja uz puno poštovanje njihovih potrošačkih prava.

Obavljanje elektronske trgovine na domaćem tržištu regulisano je pre svega Zakonom o trgovini i Zakonom o elektronskoj trgovini, dok odredbe Zakona o zaštiti potrošača posebno regulišu:

 • segment odnosa sa kupcima,
 • rešavanje njihovih prigovora,
 • izdavanje garancija i sl.

Set propisa koji ovu materiju regulišu je komplementaran i može se tumačiti kao pravna celina koja ovu oblast reguliše.

Na ovom seminaru učesnici će imati priliku da se upoznaju sa zakonskim odredbama koje, pre svega, uključuju sledeće:

 • podela trgovine i značaj njenog razumevanja,
 • oblici elektronske trgovine i uslovi za obavljanje prodaje na internetu,
 • elektronska platforma i elektronska prodavnica,
 • dropshipping i drugi oblici e-commerce prodaje,
 • sadržina deklaracije robe koja se prodaje preko interneta,
 • isticanje cena (u stranoj valuti) u elektronskoj trgovini,
 • isprave o robi i vođenje KEP knjige u elektronskoj trgovini,
 • organizovanje i sprovođenje prodajnih podsticaja u webshopu (letnje i zimsko sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja),
 • predugovorno informisanje potrošača u elektronskoj trgovini,
 • značaj brze i efikasne isporuke,
 • pravo na predomišljanje u roku od 14 dana,
 • odgovornost za prodatu robu 2 godine,
 • garancija za robu prodatu preko interneta,
 • izdavanje računa potrošačima u elektronskoj trgovini,
 • reklamacija robe kupljene preko interneta,
 • vođenje knjige reklamacija,
 • nepoštena poslovna praksa na internetu,
 • slanje netraženih komercijalnih poruka,
 • usluge informacionog društva,
 • inspekcijski nadzor i metoda prikrivene kupovine,
 • izdavanje prekršajnih naloga.

Polaznici će na seminaru dobiti odgovore na sledeća pitanja:

 • Koji su oblici elektronske trgovine?
 • Koje su obaveze trgovaca koji robu prodaju preko interneta?
 • Kada i u kojim situacijama se cene mogu prikazati u stranoj valuti?
 • Koji su prodajni podsticaji u elektronskoj trgovini, kako ih koristiti i šta sadrže?
 • Šta podrazumeva sadržaj deklaracije proizvoda u webshopu?
 • Kako izbeći nelegalnu trgovinu u internet prodaji?
 • Kako izbeći nepoštenu poslovnu praksu na internetu?
 • Šta su netražene komercijalne poruke?
 • Kako pravilno ispuniti obavezu predugovornog informisanja potrošača?
 • Koje su pravne posledice prava na predomišljanje na zaključeni ugovor?
 • Kada postoji obaveza povraćaja novca potrošaču?
 • Kako pravilno sprovesti reklamacioni postupak?
 • Koje su nadležnosti inspektora i kako se ponašati u postupku inspekcije?
 • Šta obuhvata pružanje usluga informacionog društva i ko sve može biti pružalac usluga?

Ciljna grupa:

Predstavnici privrede iz oblasti internet prodaje, kao i predstavnici iz offline prodaje koji počinju da rade na poslovima internet prodaje. Seminar je naročito koristan zaposlenima u kompanijama koje se bave prodajom, koji su anagažovani na rešavanju pravnih pitanja, zaduženi su za odnose sa potrošačima, za vođenje KEP knjige, za kreiranje i oglašavanje prodajnih podsticaja na internetu, za uređivanje webshopova itd. Takođe, seminaru mogu prisustvovati i svi drugi predstavnici poslovne i stručne zajednice i druga zainteresovana lica koji žele da unaprede svoje znanje u oblasti elektronske trgovine.

Teme:

Zakon o trgovini

 • Podela trgovine na malo
 • Novo uređenje internet trgovine (webshop, ecommerce platforma, dropshipping i sl.)
 • Uslovi za obavljanje elektronske trgovine na malo
 • Sadržina deklaracije robe u elektronskoj trgovini
 • Isprave o robi
 • Isticanje cena u internet maloprodaji i zakonski uslovi za isticanje cena u stranoj valuti
 • Uslovi za organizovanje prodajnih podosticaja u elektronskoj trgovini (sezonsko sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja, programi lojalnosti i sl.)
 • Inpekcijska metoda prikrivene kupovine (mystery shopper)
 • Uvođenje prekršajnih naloga

Zakon o elektronskoj trgovini

 • Zaključenje ugovora u elektronskom obliku
 • Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanka lica i mogućnost opoziva tog pristanka
 • Pružanje usluga informacionog društva

 Zakon o zaštiti potrošača

 • Značaj obaveze predugovornog informisanja potrošača u elektronskoj trgovini
 • Izdavanje računa za robu prodatu preko interneta
 • Pravo na predomišljanje i zakonski izuzeci
 • Odgovornost prodavca u trajanju od 2 godine za robu prodatu preko interneta
 • Garancija
 • Reklamacije potrošača u internet trgovini
 • Nepoštena poslovna praksa
 • Inspekcijski nadzor

 

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume i primeni zakonodavna rešenja u svakodnevnom radu i izvršavanju svojih obaveza;
 • Primeni svoje znanje u ispunjavanju zakonskih uslova koji se odnose na elektronsku trgovinu na malo;
 • Pravilno organizuje i sprovede prodajne podsticaje u internet prodaji;
 • Unapredi komunikaciju sa potrošačima koja se odnosi na ostvarivanje prava po osnovu prodajnih podsticaja;
 • Unapredi svoja znanja u oblasti zaštite potrošača na internetu;
 • Razume i pravilno vodi knjigu reklamacija;
 • Ispravno istakne maloprodajne cene;
 • Stekne znanje o mogućnostima isticanja cena u stranoj valuti;
 • Uredi webshop i internet prodaju uskladi sa zakonskim uslovima;
 • Razume koncept zaključenja ugovora elektronskim putem;
 • Unapredi znanje koje se odnosi na komuniciranje sa potrošačima, uključujući slanje komercijalnih poruka samo sa pristankom lica kome se poruka šalje.
Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na temu Zakona o zaštiti potrošača.

Komentari učesnika

 

Pročitajte kakve su utiske o seminaru, predavačima i organizatoru stekli učesnici sa prethodnih termina.

Obezbedite prijem pritužbi potrošača

 

Poštujte Zakon o zaštiti potrošača, izbegnite plaćanje novčanih kazni. Naučite kako da primenite novine u praksi.

Trening

12.04.2021. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio veoma interesantan, a interakcija na zavidnom nivou. Davanjem odgovora kroz mnogobrojne primere rešene su sve nedoumice. Andrijana Barko Euro Petrol d.o.o.
 • Seminar je bio izuzetno konstruktivan i drago mi je što sam se do detalja upoznao sa Zakonom o potrošačima i njegovoj primeni u praksi. Nikola Čubrilo, direktor nabavke Bomax d.o.o.
 • Sjajna tema i odličan trening! Profesionalizam, aktivno učešće prisutnih i konkretne, jasne i nedvosmislene povratne informacije. Sve pohvale. Neda Jovanović, Služba za reklamacije Telenor d.o.o.
 • Želeo bih da iskažem svoje zadovoljstvo zbog dolaska u MNG Centar. Dobio sam konkretne odgovore na sva pitanja koja su me mučila. Predavači su zaista veliki stručnjaci u ovoj oblasti. Veliko hvala. Zoran Perić, odgovorni farmaceut Imphar d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking