Najnovije izmene zakona o porezu na imovinu, porezu na nasleđe i poklon i porezu na prenos apsolutnih prava, sa osvrtom na izmenjene poreske prijave po tim osnovama

Tip: Trening Šifra treninga: 740 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, broj 95/18) izvršene su značajne izmene u oporezivanju:

 • porezom na imovinu,
 • porezom na nasleđe i poklon i
 • porezom na prenos apsolutnih prava,

što će usloviti i odgovarajuće izmene poreskih prijava po tim osnovama.

Imajući u vidu da obveznici koji vode poslovne knjige porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem, kao i da se promene na nepokretnosti u prvom tromesečju više ne prijavljuju u roku od 30 dana, da je uveden “poseban” dan na koji poreska obaveza nastaje za zgrade građene bez građevinske dozvole i zgrade za koje je proteklo pet godina od pravosnažnosti prve građevinske dozvole – u interesu je svih lica koja utvrđuju porez ili ga kontrolišu (u svojstvu zaposlenih u lokalnoj poreskoj administraciji) da se blagovremeno upoznaju sa usvojenim zakonskim rešenjima prema kojima se porez na imovinu utvrđuje počev od 2019. godine. S tim u vezi, svakako je značajno upoznavanje sa izmenama u poreskim prijavama, kako bi se one pravilno popunile, posebno u slučaju kad se podnose za nezakonito izgrađene objekte – što je uslov za ozakonjenje tih objekata.

Takođe, u oblasti oporezivanja porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava izvšene su odgovarajuće izmene i dopune (predmeta oporezivanja, nastanka poreske obaveze, poreske osnovice, poreskih oslobođenja i sl.), što je od uticaja na blagovremeno podnošenje poreskih prijava kao i pravilno ostvarivanje prava poreskih obveznika u poreskom postupku.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa izmenama i dopunama sistema oporezivanja imovine i ovladavanje njima tako da se može pravilno utvrditi porez na imovinu i u propisanom roku po nastanku poreske obaveze podneti poreska prijava po osnovu odgovarajućeg poreza (na imovinu, na nasleđe i poklon i na prenos apsolutnih prava).

Ciljna grupa:

 • Lica koja vode poslovne knjige (zaposleni kod tih lica, predstavnici knjigovodstvenih agencija, kao i preduzetnici u odnosu na imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim  knjigama), imajući u vidu da vrše utvrđivanje poreza samooporezivanjem;
 • Lokalna poreska administracija, imajući u vidu da kontroliše da li je porez na imovinu pravilno utvrđen;
 • Lica koja se bave prometom nepokretnosti

Teme:

 • Izmene i dopune zakona o porezima na imovinu u delu kojim se uređuju:
  • Porez na imovinu: izmene predmeta oporezivanja; nastanak poreske obaveze; prestanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja; utvrđivanje i naplata poreza;
  • Porez na nasleđe i poklon: izmene predmeta oporezivanja; nastanak poreske obaveze; poreska oslobođenja;
  • Porez na prenos apsolutnih prava izmene predmeta oporezivanja: nastanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja;
 • Primer utvrđivanja poreza samooporezivanjem sa popunom poreske prijave u kontekstu “novih” poreskih prijava čije se donošenje očekuje.

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

samostalno primeni propise koji uređuju oporezivanje imovine, nasleđa i poklona.

Ljiljana Petrović

Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking