Reorganizacija i reinženjering poslovnog modela i organizacione strukture

Tip: Konsalting Šifra: 643 Zahtev za konsaltingom

Organizacioni dizajn može biti jedan od izvora konkurentske prednosti preduzeća ali isto tako i barijera uspešnom poslovanju. Od velike je važnosti da menadžment preduzeća dizajnira organizaciju na način koji odgovara njegovom preduzeću. Organizaciona struktura predstavlja okvir korz koji teku poslovni procesi u kojima se kreira vrednost za potrošača i uspostavlja konkurentska prednost. Kao takva, organizaciona struktura može olakšavati i podsticati superiornost u obavljanju poslovnih procesa i njihove performanse ali ih može i blokirati i činiti organizaciju neefikasnom.

Unapređenje organizacione strukture i izrada adekvatnih opisa poslova i sistematizacije radnih mesta sastoji  se od  sledećih  grupa aktivnosti:

 • Analiza postojećeg stanja/ Analiza organizacione strukture
 • Analiza i opis poslova i radnih mesta
 • Predlog nove organizacione strukture

Kvalitetno urađena analiza poslova čiji rezultati su detaljno opisani poslovi su jedna od najznačajnijih aktivnosti  za uspostavljanje dobre organizacione prakse.

Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih. Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja. Odgovornost, raspon kontrole, nivo decentralizacije, specijalizacija i načini koordinacije predstavljaju elemente organizacije koje je moguće menjati u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Iz opisa zadataka koji obavljaju zaposleni, velikim delom se može sagledati valjanost organizacije, sa stanovišta rada i iskorišćenja radnog vremena. Opis zadataka se može iskoristiti za celishodniju raspodelu zadataka i za veće iskorišćenje radnog vremena.

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking