Mapiranje i razvoj okvira kompetencija

Tip: Konsalting Šifra: 639 Zahtev za konsaltingom

Iako je u svim kompanijama, formalno ili faktički, prepoznato i iskomunicirano da su zaposleni najveća vrednost, često kompanije nemaju efektivan način utvrđivanja realne vrednosti zaposlenih. Takođe, često se suočavamo sa neprimenljivim znanjima, a realna potreba kompanija su kompetentni zaposleni, sposobni da adekvatno ispune zahteve pozicija i posla.

Koncept kompetencija koristi više od 50% Fortune 500 kompanija u svetu. Okviri kompetencija se koriste za sve HR procese, tako da danas govorimo o svetskom trendu- competency based HR-u. Okviri kompetencija se koriste u sledećim oblastima: upravljanje učinkom, analiza potreba za obukom i razvojem, planiranje nasleđivanja, regrutacija i selekcija, uvođenje u posao.

Okvir kompetencija (Competency Framework) je alat koji sadrži set identifikovanih kompetencija sa indikatorima ponašanja. Indikatori ponašanja su  primeri i opisi ponašanja koji kada se primenjuju doprinose superiornom učinku. Do Okvira kompetencija se dolazi kroz primenu metoda za mapiranje.

Postupak mapiranja uključuje dodeljivanja potrebnih kompetencija radnim mestima i njihovu selekciju po nivoima. Koraci u izgradnji Modela kompetencija uključuju:

            Korak 1: Razvoj Rečnika kompetencija sa deskriptorima

            Korak 2: Analiza opisa poslova za vašu ciljanu klasifikaciju- prilagođavanje formulara

            Korak 3: Identifikacija kompetencija koje superiorni performeri u poseduju

            Korak 4: Validacija kompetencija identifikovanih u koraku 3

            Korak 5: Pregled i finalizacija rezultata koraka 5 sa Izvršnim direktorima

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking