Prijavi se

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju.
Ukoliko želite da se prijavite telefonom kontaktirajte nas.
U slučaju prijavljivanja više osoba iz jedne kompanije ili organizacije molimo Vas da njihova imena i prezimena napišete u delu koji je predviđen za tekst poruke (dole ispod).
Radi evidencije Vašeg učešća na treningu i izrade profakture, molimo Vas da nam dostavite sledeće podatke.

Termin obuke

Primena novih šifarnika za unošenje podataka o kvalifikacijama i zanimanjima, prema novoj Uredbi o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, počev od januara 2022. godine
12.07.2022

Učesnik

*
*
*
*
*
*
*
*
Saglasan sam da mi fiskalni račun bude dostavljen putem email-a i poštom (samo za fizička lica)

Promotivni kod

Poruka

Unesite kod prikazan na slici