Prijavi se

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju.
Ukoliko želite da se prijavite telefonom kontaktirajte nas.
U slučaju prijavljivanja više osoba iz jedne kompanije ili organizacije molimo Vas da njihova imena i prezimena napišete u delu koji je predviđen za tekst poruke (dole ispod).
Radi evidencije Vašeg učešća na treningu i izrade profakture, molimo Vas da nam dostavite sledeće podatke.

Obuka

Poreski tretman dnevnica i naknada za prevoz i službena putovanja

Učesnik

*
*
*
*
*
*
*
*
Saglasan sam da mi fiskalni račun bude dostavljen putem email-a i poštom (samo za fizička lica)

Poruka

Unesite kod prikazan na slici