Sprovođenje organizacionih promena

Tip: Trening Šifra treninga: 813 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Organizacione promene su uslov opstanka modernih organizacija, koje sve češće moraju „da trče samo da bi ostale na istom mestu (Ansoff, 1992). Veliki broj neuspešnih promena, kao na primer 75% projekata reinženjeringa (Hammer, 2000) zahteva analizu razloga neuspeha, i u najvećem broju slučajeva razlozi se nalaze u neadekvatnom upravljanju promenama.

Polaznici treninga u procesu organizacionih promena u svojim organizacijama imaju trojnu ulogu:

 • ulogu izvora,
 • predmeta i
 • resursa

Ulogu izvora zavređuju svojim preduzetničkim i kreativnim potencijalom. Ciljna orijentacija mnogih promena su zadaci, ponašanje ili položaj ljudi u organizaciji, stoga se ljudi mogu posmatrati i kao predmet promena. Istovremeno, kao jedini aktivni element organizacionih sistema, oni kao nosioci njihove realizacije su kritičniji od glorifikovanih finansijskih sredstava. Kroz znanja stečena na ovom kursu unapredićete sve tri uloge, što očekivano doprinosi unapređenju efektivnosti organizacije.

Polaznici treninga će se upoznati sa uzrocima, izvorima i praktičnim metodološki opisanim pristupima vođenju organizacionih promena. Znanja nakon treninga mogu primeniti kroz vođenje formalnih projekata, ali i u svakodnevnim inicijativama za unapređenje organizacije manjeg obima.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da se poveća uspešnost sprovođenja organizacionih promena vođenih od strane polaznika kursa. To se postiže kroz sticanje praktično primenljivih znanja iz organizacionih primena i uvežbavanja metoda upravljanja organizacionim promenama.

Ciljna grupa:

Srednji i viši nivo menadžmenta. Ovaj program u preduzećima sa fleksibilnijom (inovativnom, projektnom ili matričnom) organizacionom strukturom može koristiti operativnim menadžerima, pa čak i izvršiocima.

Teme:

 • Pojam i definicija organizacionih promena
 • Generatori organizacionih promena, faktori remećenja ravnotežnog stanja (proaktivna orijentacija i kriza)
 • Levinov pristup sprovođenju organizacione promene
 • Adižesov metod organizacione transformacije
 • Kotterov pristup vođenju promena (osam koraka)
 • Studija slučaja: Organizaciona transformacija OTICON-a pod vođstvom Larsa Kolinda (spagetti organization)
 • Modeli upravljanja proaktivnim promenama: Reinženjering
 • Reinženjering poslovnih procesa kao organizaciona promena (metod sprovođenja Hammer&Champy), PRLC, RapidRe pristup
 • Vežba studija slučaja–IBM, Ford
 • Strateške organzacione promene – vizija, misija, vizionarski ciljevi
 • Modeli upravljanja reaktivnim organizacionim promenama
 • Restrukturiranje
 • Krizni menadžment i upravljanje rizicima (matrica rizika, master plan rizika)

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razvije plan organizacionih promena;
 • Utvrdi najprikladniji tip organizacione promene;
 • Prepozna ključne faktore za sprovođenje promene i efektivno lobira za obezbeđenje podrške;
 • Prati sprovođenje organizacione promene;
 • Upravlja kriznim situacijama u organizaciji;
 • Razloži organizacionu promenu na parcijalne promene u elementima organizacije, spoji ih i uskladi u integrisanu inicijativu.

Trening

     
  27.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking