Specijalista za regrutaciju i selekciju

Tip: Sertifikacija Šifra: 1002 Trajanje: 40 h Maks. br. učesnika: 12 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka za specijaliste u regrutaciji i selekcije je važna jer poslodavci i menadžeri u kompaniji treba da budu svesni koliki je uticaj i odgovornost regrutera na odluke o zapošljavanju. Upotrebom nekog ko je neprikladan za radno mesto, odeljenje snosi značajne troškove u vremenu, novcu i naporima da se kompetencije pojedinca dovedu u sklad sa standardom kompetencija kompanije. Ako se to ne može uraditi, uslovno ta osoba nije potvrđena, ili on ili ona dobrovoljno napusti, u oba slučaja, to će verovatno dovesti do poremećaja i dodatnih troškova u odabiru, a sa druge strane indukuje i obuku nekog novog. Procenjuje se da je razlika u vrednosti između dobrog zaposlenog i prosečnog zaposlenog između 40% i 70% od plate (Schmidt i sar (1980)).

Zapošljavanje najbolje osobe za posao regrutacije i selekcije će osigurati da kompanije imaju kako materijalnu korist, tako i korist po pitanju performansi zaposlenog i budućih zaposlenih. Kroz dobro pripremljen opis posla, kao i dobar proces regrutacije i selekcije, menadžeri mogu doći do najboljih kandidata i novozaposlenom će biti jasno šta se od njega/nje očekuje.

Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su  definisane kompetencije-  znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova menadžera za regrutaciju i selekciju, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti regrutacije i selekcije i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima regrutacije i selekcije koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji.

Predavači su stručnjaci koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad za procesu regrutacije i selekcije a prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti HR-a  su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili  državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak!

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju proces rada regrutacije i selekcije
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u sprovođenju procesa regrutacije i selekcije
 • Svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti regrutacije i selekcije

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju aktivnosti u procesu regrutacije i selekcije, internu komunikaciju i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Njen cilj je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u organizaciji sa ciljem zapošljavanja najboljih kandidata na tržištu rada.

 

Moduli:

Modul 1 – Značaj i uloga regrutacije i selekcije u organizaciji

Modul 2 – Regrutacija

Modul 3 - Selekcija

Modul 4 - Intervju

Modul 5 – Izbor kandidata, evaluacija efekata selekcije i vođenje novozaposlenih

 

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume značaj regrutacije i selekcije;
 • Razvija i primenjuje metode regrutovanja i selektovanja;
 • Sprovodi korake regrutacije i selekcije;
 • Proceni koji su najbolji kandidati za radno mesto.

 

Dinamika izvođenja obuke:

28 školskih časova raspoređena u termine:

 • subotom od 09:30-16:00 časova i/ili
 • 1x radni dan od 17:00-20:30 časova

+ 12 školskih časova samoučenja.

 

MODULI

Modul 1 - Značaj i uloga regrutacije i selekcije u organizaciji

 • Šta su regrutacija i selekcija
 • Šta su kompetencije
 • Značaj regrutacije i selekcije
 • Ključne aktivnosti i kompetencije regrutera
 • Strategije i trendovi u regrutaciji i selekciji
 • Ulogа sektora za regrutaciju i selekciju u funkciji ostvаrivаnjа poslovnih ciljevа

Modul 2 - Regrutacija

 • Koncept radnog mesta i opisa
 • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti regrutacije
 • Priprema za regrutaciju
 • Koraci u procesu regrutacije

Modul 3 - Selekcija

 • Elementi proseca selekcije
 • Selekcija prijava
 • Metode selekcije
 • Testovi
 • Centri procene – assessment centri

Modul 4 - Intervju

 • Selekcioni intervjui – tipovi
 • Veštine intervjuisanja
 • Tehnike procene motivacije
 • Uklopivost u klimu organizacije
 • Istinitost iskaza

Modul 5 - Izbor kandidata, evaluacija efekata selekcije i vođenje novozaposlenih

 • Donošenje odluke o izboru
 • Uvođenje zaposlenog u organizaciju
 • Obuka novozaposlenih
 • Ocena radne uspešnosti i validacija efekata selekcije
 • Povratne informacije i evaluacioni razgovori

 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti ljudskih resursa. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 30 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Program osposobljavanja

Ovde možete pogledati program osposobljavanja za Specijalistu za regrutaciju i selekciju.

Trening

09.03.2024.-30.03.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 69.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
05.10.2024.-26.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 69.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking