Specijalista za digitalni marketing

Tip: Sertifikacija Šifra: 765 Trajanje: 48 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Digitalni marketing je u novije vreme postao odlučujući faktor razlike između uspešnih i neuspešnih kompanija. Čak 4,3 od 7,6 milijardi ljudi na svetu povezano je putem interneta, a procena je da će do 2030. cela planeta biti online. Ovaj podatak jasno ukazuje na rastuću potrebu za kvalitetnim i obučenim Specijalistom za digitalni marketing. Načinite korak koji pravi razliku!

Ovaj Program je kreiran sa ciljem da Vam pomogne da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija za efikasno obavljanje poslova u oblasti digitalnog marketinga.

Na obuci za Specijalistu za digitalni marketing ćete biti u prilici da savladate digitalni marketing kroz glavne principe pozicioniranja brenda, uređenja website-a, SEO (Search Engine Optimization), Google Ads-a, Google Analytics-a, Email marketinga, Copywritinga i socijalnih mreža. Od trenera iz prakse i kroz praktičan rad u maloj grupi polaznika naučićete kako da sa vrhunskim rezultatima koristite različite kanale marketinga. Na osnovu stečenog znanja moći ćete samostalno da dizajnirate različite marketing strategije i bićete sposobni da upravljajte timom profesionalaca iz digitalnog marketinga – uključujući i samu kompaniju i spoljne saradnike.

U nastavku su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor, kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa:

 • Koji su koncepti, pojmovi i modeli marketinga?
 • Kako se vrši određivanje ciljne grupe?
 • Koji su principi pozicioniranja i komunikacije Brenda?
 • Šta je Brend arhitektura i koje vrste ekstenzije Brenda postoje?
 • Kako odabrati najefikasniju tehnologiju izrade i optimizacije website-ova?
 • Koje su vrste SEO optimizacije i koje su njihove karakteristike?
 • Koji su modeli i vrste E-commerce i kakva je praksa u Srbiji?
 • Šta je onsite, a šta offsite SEO?
 • Kako se primenjuje Google Ads platforma za oglašavanje?
 • Kako se piše tekst oglasa, definišu ključne reči i postavljaju dodaci za oglase?
 • Kako se vrši praćenje analitike pomoću Google-ovog alata Google Analytics-a?
 • Kako se meri stepen ostvarenja postavljenog cilja u Google Analytics-u?
 • Kako se efikasno koristi Email marketing u oglašavanju, kako se kreiraju liste i šta čini dobar dizajn newsletter-a?
 • Koji su principi Copywriting-a i kako se kreira kreativni sadržaj za web?
 • Kako se kreira uspešna strategija oglašavanja i plasiranja Brenda na socijalnim mrežama?

Svaki od modula obuke se sastoji od velikog broja primera iz prakse i studija slučaja najuspešnijih svetskih kompanija. Nakon svakog modula, polaznici će dobiti radne zadatke (Assignment-e) kroz koje će primeniti znanje stečeno na svakom od modula.

Obuka se sastoji od 10 modula nakon kojih sledi sertifikacija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Specijalista za digitalni marketing

Moduli:

 • Modul I: Uvod u marketing i digitalni marketing
 • Modul II: Branding koncepti
 • Modul III: Website kao sredstvo u marketingu
 • Modul IV: SEO (Search Engine Optimization)
 • Modul V: E-commerce
 • Modul VI: Google Ads
 • Modul VII: Google Analytics (Digitalna analitika)
 • Modul VIII: Osnove Email marketinga
 • Modul IX: Copywriting
 • Modul X: Marketing na društvenim mrežama

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljen da:

 • Uvidi specifičnu važnost marketinga kao pristupa poslovanju i prepozna one segmente koje može primeniti u svom biznisu;
 • Razume koncept brenda i prepozna razliku između proizvoda i brenda;
 • Identifikuje svoje konkurentske prednosti;
 • Identifikuje svoju ciljnu grupu, prepozna njene specifične potrebe i svoj brend stavi u funkciju zadovoljavanja istih;
 • Kreira svoj brend kao vizuelno ujednačen i prepoznatljiv i pozicionira ga na tržištu;
 • Prepozna potencijale svog brenda za dalji razvoj i planira proširenje svoje ponude;
 • Razvije usklađenu i prepoznatljivu komunikaciju svog brenda;
 • Prepozna potrebe i utvrdi namene web sajta;
 • Izbere vrstu web sajta kao i tehnologiju izrade;
 • Odabere tip web sajta koji odgovara definisanim potrebama i nameni;
 • Objasni šta je responsive web dizajn i prepozna dobru praksu u funkcionisanju sajta na mobilnim i tablet uređajima;
 • Definiše dalje korake nakon izrade web sajta (analiza, SEO optimizacija, digitalni marketing…..);
 • Definiše vrste SEO;
 • Prepozna i analizira onsite i offsite SEO, planira i sprovodi njegovo unapređenje;
 • Odabira i rukuje SEO alatima i kreira SEO analizu;
 • Definiše najpopularnije vrste E-commerce platformi i objasni njihove razlike;
 • Prepozna i planira funkcionalno rešenje E-commerca za mobilnu i tablet verziju web shopa;
 • Definiše moguće vrste plaćanja roba i usluga u Srbiji putem E-commerce-a i spozna njihove prednosti i mane;
 • Prepozna zašto je dobro oglašavanje na Google pretraživaču i šta je to što čini jednu kampanju na pretraživaču i mreži multimedijalnog oglašavanja;
 • Kreira oglasnu kampanju, razume format oglasa i način pisanja, odabere ključne reči;
 • Razume važnost Google Analytics-a u online poslovanju;
 • Proveri koliko je koja strana sajta posećena, kako da vidi demografiju, lokaciju i interesovanja posetilaca, prati izvore poseta sajtu;
 • Razume svrhu i vrste emailova i namenu email listi;
 • Isporuči kvalitetnu email kampanju;
 • Primeni principe Copywriting-a u cilju kreiranja sadržaja za web;
 • Prati uticaj Copywriting-a na prodaju;
 • Odabere koje društvene mreže su najrelevatnije za konkretan biznis;
 • Kreira sadržaj prilagođen publici, i uspešno komunicira brend na socijalnim mrežama.

Dinamika izvođenja obuke:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-19:45 časova
 • subotom od 09:30-15:00 časova

 

MODULI

Modul I: Uvod u marketing i digitalni marketing

 • Marketing koncept i osnovni pojmovi
 • Modeli: 4p, 7p, 4c
 • Od marketinga do digitalnog marketinga

Modul II: Branding koncepti

 • Definisanje brenda i razlika brenda i proizvoda
 • Tačka pariteta i tačka diferencijacije
 • USP (Unique selling proposition)
 • Ciljna grupa
  • profilisanje ciljne grupe
  • kvantitativne i kvalitativne dimenzije
  • generacijske karakteristike
  • istraživanja potreba i navika
 • Identitet brenda
  • osnovni elementi identiteta
  • etika i estetika
  • vrednosti, filozofija
  • vizuelni identitet
  • brend standardi
  • Brend ekstenzije
  • pravci i smerovi rastezanja brenda
  • brend ekstenzija ili novi brend
  • brend arhitektura
 • Strateško pozicioniranje brendova
 • Principi komunikacije brenda
  • koncept integrisane komunikacije
  • principi komunikacije
  • kreiranje ključnih poruka

Modul III: Website kao sredstvo u marketingu

 • Utvrđivanje potrebe i namene web sajta
 • Izbor vrste i tehnologije izrade web sajta
 • Domen i hosting
 • Tipovi web sajtova
 • CMS
 • Upotrebljivost web sajta na mobilnim telefonima i tablet uređajima (responsive web dizajn)
 • Obavezni koraci nakon izrade web sajta

Modul IV: SEO (Search Engine Optimization)

 • Šta je SEO
 • Vrste SEO
 • Tehnički SEO
 • Onsite SEO
 • Offsite SEO
 • SEO alati

Modul V: E-commerce

 • Šta je E-commerce
 • Modeli E-commerce
 • Vrste E-commerce platformi i bitne razlike
 • UI/UX E-commerce
 • Vrste i mogućnosti plaćanja robe i usluge u Srbiji
 • Problemi i zamke u praksi na koje mogu naići vlasnici E-commerce-a

Modul VI: Google Ads

 • Šta je Google Ads i osnovni kocepti
 • Prednosti oglašavanja na pretraživaču
 • Struktura Google Ads naloga
 • Istraživanje ključnih reči
 • Pisanje oglasa
 • Upravljanje budžetom
 • Merenje uspeha kampanje
 • Struktura i vrste kampanja na mreži multimedijalnog oglašavanja (MMO)
 • Mogućnosti ciljanja na MMO

Modul VII: Google Analytics (Digitalna analitika)

 • Šta je GA i kako radi
 • Zašto koristiti GA
 • Kako postaviti GA na sajt
 • Google Analytics metrike i segmentacija korisnika
 • Postavljanje ciljeva u GA i njihovo merenje

Modul VIII: Osnove Email marketinga

 • ključni koncepti
 • Imejl strategija i sakupljanje podataka (baze) pomoću onlajn servisa
 • dizajn imejla
 • isporuka imejl kampanja s osvrtom na automatizaciju

Modul IX: Copywriting

 • Pojam copywriting-a
 • Struktura uverljivog teksta (bitni elementi, izgled..)
 • Pisanje kreativnog sadržaja za web
 • Copywriting i njegov uticaj na SEO (optimizaciju sajtova)
 • Praćenje uticaja copywritinga na prodaju

Modul X: Marketing na društvenim mrežama

 • Kreiranje strategije nastupa na društvenim mrežama
 • Kreiranje sadržaja za društvene mreže i ton komunikacije
 • Oglašavanje na društvenim mrežama
 • Brendovi i razvoj sadržaja za digitalne medije
 • Brendovi na društvenim mrežama
Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika obuke za Specijalistu za digitalni marketing.

Dijagram programa sertifikacije

Pogledajte dijagram programa sertifikacije za Specijalistu za digitalni marketing.

Detaljan program obuke

Ovde možete pogledati i preuzeti detaljan program obuke za Specijalistu za digitalni marketing.

Standard kvalifikacije i katalog provere

Standard kvalifikacije za Specijalistu za digitalni marketing možete pogledati ovde.

Intervju sa trenerom obuke

Pročitajte odgovore na pitanja koja smo postavili jednom od trenera obuke za Specijalistu za digitalni marketing.

Kratke biografije trenera

Pogledajte kratke biografije trenera obuke za Specijalistu za digitalni marketing.

Oglašavanje na društvenim mrežama

Pročitajte više o karakteristikama najpopularnijih društvenih mreža i mogućnostima oglašavanja na njima.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

     
  57.600,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking