Izrada (poslovne) prezentacije korišćenjem Power Point alata

Tip: Trening Šifra treninga: 113 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Veliki broj zaposlenih, bez obzira na vrstu posla koju obavljaju i hijerarhijski nivo na kom su raspoređeni u organizaciji, često ima potrebu da prezentuje određeni sadržaj nekoj ciljnoj grupi, koju mogu činiti rukovodioci, podređeni, klijenti, ili neki širi auditorijum izvan organizacije. Ukoliko način prezentovanja i sama prezentacija nisu adekvatno pripremljeni, često se događa da poruka ne bude preneta u potpunosti, ili da bude percipirana na pogrešan način. Zbog toga je izrada i priprema dobre poslovne prezentacije izuzetno važna i korisna veština za najveći broj zaposlenih, za neke čak i neophodna.

Polaznici ovog treninga će biti u prilici da se upoznaju sa konceptima pripreme i strukturiranja dobre poslovne prezentacije, kao i da nauče da izrade poslovnu prezentaciju korišćenjem PowerPoint alata, uz primenu brojnih funkcionalnosti koje on pruža. Kroz diskusiju sa iskusnim predavačem i aktivan rad na računaru, polaznici će tokom treninga savladati tehnike korišćenja Power Point alata za izradu prezentacija, nakon čega će moći da ga primenjuju u svakodnevnom poslu.

Za svakog polaznika je obezbeđen računar tokom trajanja treninga.

Ciljna grupa:

 • Zaposleni na izvršnim menadžerskim pozicijama;
 • Zaposleni na nižim menadžerskim pozicijama čiji posao podrazumeva prezentovanje rezultata, zaključaka i ponuda rukovodiocima;
 • Ostali zaposleni u organizaciji;
 • Svi zainteresovani za ovaj upotrebu ovog poslovnog alata.

Cilj treninga:

Upoznati učesnike sa mogućnostima alata Power Point i tehnikama izrade dobre poslovne prezentacije njegovom primenom.

Teme:

 • Definisanje strukture prezentacije;
 • Izrada šablona za pravljenje prezentacije;
 • Prilagođavanje vizuelnog identiteta prezentacije prema temi i ciljnoj grupi;
 • Dodavanje, brisanje i uređivanje rasporeda slajdova u prezentaciji;
 • Korišćenje efekata za tranziciju slajdova;
 • Izrada slajdova prezentacije uz upotrebu različitih elemenata, kao što su:
  • tekst,
  • tabele,
  • geometrijske slike,
  • predefinisani dijagrami,
  • multimedijalni sadržaji (slike i video klipovi);
 • Upotreba animacija u prezentaciji;
 • Unošenje tekstualnog podsetnika na slajd;
 • Međusobno povezivanje slajdova u prezentaciji;
 • Povezivanje prezentacije sa spoljnim fajlovima i sadržajem na Internetu;
 • Čuvanje prezentacije u različitim formatima i štampa pratećih materijala.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • U skladu sa temom prezentacije definiše strukturu prezentacije;
 • Pripremi šablon u kom će prezentacija biti izrađena;
 • Prilagodi vizuelni identitet prezentacije prema određenoj temi ili ciljnoj grupi;
 • Uređuje slajdove prezentacije uz korišćenje svih elemenata alata i animacija;
 • Povezuje slajdove unutar prezentacije, kao i prezentaciju sa sadržajima izvan nje;
 • Sačuva prezentaciju u odgovarajućem formatu i pripremi štampane materijale.
Audio komentar učesnika

Poslušajte komentare prethodno održanih treninga na ovu temu.

Komentari učesnika

Šta su polaznici koji su prošli ovaj trening rekli o samom treningu?

Trening

14.09.2022. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking