Vrste poreza, poreske stope i način oporezivanja

Tip: Trening Šifra treninga: 72 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji propisanih zakonom u postupku obračunu poreza. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa pripadajućom kamatom, a protiv obveznika  se vodi poreski prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, u kontekstu najnovijih usvojenih izmena i dopuna poreskih zakona iz decembra 2013. godine, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

Privredna društva, rukovodioci, knjigovođe, računovođe, poreski savetnici, poreski inspektori, finansijski konsultanti i svi oni koji žele da se upoznaju sa ovom temom.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Polaznici će biti upoznati i sa najznačajnijim izmenama i dopunama Zakona o porezima na dohodak građana, Zakona o akcizama, Zakona o PDV i Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje su usvojene krajem 2013. godine. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

 • Vrste javnih prihoda u Srbiji
 • Direktni i indirektni porezi
 • Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)
 • Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze
 • Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća
 • Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o vrstama poreza, poreskim stopama i načinu oporezivanja.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Izuzetno korisno. Stručnost predavača se ogleda u direktnoj komunikaciji sa polaznicima i neposrednom odgovaranju na konkretna pitanja. Nenad Lazarević, Direktor biroa za privatizaciju Holding kablovi Jagodina
 • Stručnost predavača je na zavidnom nivou.Bilo je veoma korisno i zanimljivo. Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Desanka Đorđević Zdravlje a.d.
 • Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena, jer mi je predavač poznat sa prethodnih seminara koje ste organizovali i stekla sam potpuno poverenje u njegovu stručnost i kompetentnost na temu poreskog sistema. Milka Kraguljac Enterijer Janković
 • Seminar je bio jako koristan sa aktivnim učešćem prisutnih, ispunjena očekivanja, sve pohvale organizatorima i predavačima. Vesna Orlović, Šef sektora ekonomskih poslova JAT Ketering d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking