Praktična primena zaloge i hipoteke sa sudskom praksom

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 h Zahtev za in-house Cena i lokacija

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o izvršenju i obezbeđenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na rešenja Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti bezdržavinske zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, ukazuje na najčešće propuste prilikom registracije, neophodnu dokumentaciju za upis, praksu Registra i zauzete pravne stavove, promene koje će usloviti početak primene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre na Registar zaloge od 1. maja 2013. godine.

Teme:

 • Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa
 • Zaloga na pokretnim stvarima i pravima, nadležnost Registra, pozitivni propisi, promene u postupku registracije uslovljene otpočinjanjem primene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, uslovi za registraciju
 • Pravni stavovi
 • Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • poseduje osnovna praktična znanja o zalozi i hipoteci
 • se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem
 • nauči da koristi obezbeđenje potraživanja putem zaloge i hipoteke
 • vrši realizaciju zaloge i hipoteke
 • izvrši uporednu analizu zaloge i hipoteke i da valjano odluči o njihovoj upotrebi u praksi
 • stekne neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking