Osnovne statističke metode u poslovanju

Tip: Trening Šifra treninga: 307 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na danas veoma konkurentnim tržištima, nijedna kompanija se ne sme dugo zadržati na istom nivou. Unapređenje poslovanja je nužnost svake kompanije. Kako je Edvard Deming naglašavao, „ukoliko nešto ne merite, ne možete ga ni unaprediti“. Upravo zato podaci o poslovanju jesu bitni za svaku kompaniju, ali i statistička obrada i zaključivanje na osnovu njih.

Vrlo često se u poslovnim situacijama odluke donose intuitivno, često na osnovu lične procene i stava neke osobe sa autoritetom pozicije. Takve procene nisu adekvatne za efikasne odluke, pa često mogu voditi akcije u pogrešnom smeru. Pored toga, česta je i situacija da se za procese i aktivnosti u njima ne beleže relevatni podaci, ili da se ne koriste za analizu, zaključivanje i odlučivanje.

Kroz sadržaje treninga polaznici će imati priliku da upoznaju osnovne statističke mere primenjene u analizi poslovanja, kao i da sagledaju značaj i mogućnosti primene u različitim poslovnim procesima. Adekvatnom primenom statističkih metoda stvoriće uslove za donošenje odluka na osnovu činjenica, što je jedna od osnova savremenog menadžmenta.

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da uspešno primenjuju i kombinuju različite elemente, a na osnovu rezultata donose kvalitetne zaključke i odluke.

Trening se realizuje kroz individualni i grupni rad, vežbe i diskusiju usvoje potrebna znanja o osnovnim statističkim elementima i mogućnostima primene elemenata statističke analize.

Ciljna grupa:

 • Profesionalci koji u kompanijama vrše analizu poslovanja u poslovnim jedinicama,
 • Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od oblasti rada i delatnosti kompanije,
 • Profesionalci zainteresovani za unapređenje poslovanja primenom statističke analize,
 • Nezaposlena lica, zainteresovana za osposobljavanje u oblasti statističke analize poslovanja.

Cilj treninga:

Usvajanje znanja o osnovnim statističkim elementima primenjenim u poslovanju, kao i o mogućnostima primene statističke analize u praćenju i unapređenju poslovanja.

Teme:

 • Merenje poslovnih performansi

o   Tipovi podataka,

o   Kvantitativni podaci,

o   Kvalitativni podaci,

o   Skale vrednosti.

o   Beleženje podataka o procesima.

 • Obrada podataka

o   Slaganje podataka,

o   Vizuelizacija podataka,

o   Primena mera srednje vrednosti,

o   Primena mera varijabilnosti,

o   Primena korelacione analize,

o   Primena regresione analize.

 • Zaključivanje i odlučivanje

o   Prikupljanje rezultata,

o   Komparativna analiza,

o   Zaključivanje o procesima,

o   Predlog akcionog plana.

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna potrebu beleženja podataka o aktivnostima i procesima,
 • Definiše kvantitativne podatke i izvrši skaliranje kvalitativnih podataka,
 • Podatke adekvatno uredi i izvrši potrebna prilagođavanja,
 • Izračuna mere centralnih vrednosti i donese adekvatne zaključke o procesima,
 • Izračuna mere varijacije i donese adekvatne zaključke o procesima,
 • Izračuna koeficijent korelacije i donese zaključke o procesima i aktivnostima,
 • Izvrši procenu regresije i predstavi moguće primene u predviđanju poslovanja,
 • Izvrši vizuelizaciju podataka i grafički predstavi kretanje procesa,
 • Napravi predlog plana unapređenja na osnovu dobijenih rezultata.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking