Izgradnja objekata, Tehnički nadzor nad izgradnjom, Tehnički pregled i Upotrebna dozvola

Tip: Trening Šifra treninga: 425 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Investiciona izgradnja je izuzetno široka oblast, kojom se bavi dosta firmi, ali i pojedinaca. U praksi se najčešće nailazi na probleme savladanja i tumačenja ove materije.

Seminar je potreban pojedincima, kao i njihovim kompanijama da bi Investicioni objekat bio izgrađen u skladu sa svim postojećim, važećim zakonima, pravilnicima i propisima iz oblasti investicione izgradnje.

Nakon izmene Zakona o planiranju i izgradnji, postoji neophodnost i potreba da ciljne grupe savladaju znanje koje će im biti predstavljeno na seminaru.

Posle odslušanog seminara učesnik će imati dovoljno znanja da:

 • sam organizuje gradilište,
 • učestvuje u Tehničkom nadzoru,
 • Tehničkom pregledu ili
 • izdavanju Upotrebne dozvole, ukoliko ispunjava ostale zakonom tražene uslove za ovu vrstu posla.

Tokom seminara, polaznicima će se pružiti prilika da u direktnoj komunikaciji sa predavačem, postave pitanja vezana za praksu, i time istovremeno razreše dileme, dobiju odgovore i nauče kako da pristupe ovoj materiji i generalno Zakonu o planiranju i izgradnji.

Ciljna grupa:

Izvođači Investicionih objekata, Vršioci stručnog nadzora, Vršioci tehničkog pregleda objekata i Predstavnici Institucija za izdavanje Upotrebnih dozvola.

Cilj seminara:

Da osposobi sve one koji se bave Investicionom izgradnjom: Investitore, Izvođače, Vršioce stručnog nadzora, Vršioce Tehničkog pregleda, kao i Predstavnike Institucija za izdavanje Upotrebnih dozvola da u potpunosti ovladaju ovom materijom.

Teme:

-prijava radova

-izgradnja objekta

 • obavezni dokumenti
 • izvođač radova i njegova prava i obaveze
 • odgovorni izvođač radova i njegova prava i obaveze

-stručni nadzor

 • ko može da vrši stručni nadzor
 • prava i obaveze vršioca stručnog nadzora

-tehnički pregled objekta

 • kada se vrši tehnički pregled objekta
 • ko može da vrši tehnički pregled
 • obavezni dokumenti pri vršenju tehničkog pregleda

-probni rad objekta

-izdavanje upotrebne dozvole

 • potrebna dokumenta za izdavanje upotrebne dozvole
 • rokovi vezani za izdavanje upotrebne dozvole

Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • Investitori, da formiraju Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke, prema izmenjenom Zakonu o planiranju i izgradnji.
 • Izvođači, da sve svoje obaveze usklade sa istim Zakonom.
 • Vršioci stručnog nadzora, Vršioci tehničkog pregeda i Predstavnici Institucija za izdavanje Upotrebnih dozvola, da sve svoje obaveze usklade, takođe sa pomenutim Zakonom.
Marija Savić Mrđanov

dipl. elektro inženjer, višegodišnje radno iskustvo stekla u firmi Mašinoprojekt Kopring AD na mestu Savetnika za primenu Propisa za Investicionu izgradnju i kao Rukovodilac projekta za kompleksne projekte. Učestvovala na projektima (Beogradska Arena, Aerodrom Beograd, saradnja sa Kontrolom letenja, dugogodišnja saradnja sa Skupštinom grada Beograda). Koautor je knjige “Mali elektrotehnički priručnik”, i autor više knjiga tumačenja elektrotehničkih propisa, autor knjige “Tumačenje i komentari Zakona o planiranju i izgradnji, i propisa vezanih za tu oblast”. Bavila se izradom svih vrsta tehničke dokumentacije  kao odgovorni projektant, radila na gradilištu kao odgovorni  izvođač radova, vodila izgradnju kompletnih objekata kao glavni inženjer. Trenutno radi kao konsultant za investicionu izgradnju.

Audio komentari učesnika

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Zašto baš investiciona izgradnja?

Pročitajte zašto je investiciona izgradnja postala jedna od najaktuelnijih tema i kako je rešen dugogodišnji problem nelegalne izgradnje objekata.

Trening

15.09.2022. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio izuzetno zanimljiv i učinkovit u smislu novih saznanja iz oblasti Zakona planiranja i izgradnje Darko Pavlović, Šef energetike FABRIKA HARTIJE BEOGRAD D.O.O.
 • Predavač je iskusan projektant sa stručnim znanjem iz oblasti i propisima. Zadovoljna sam jer sam čula dosta praktičnih i primenjivih informacija. Milica Novković Kontrol Inspekt
 • Veoma korino i do strane predavača koji je na adekvatan način, koncizno uputio sve prisutne odgovorivši na sva naša pitanja. Tomislav Milošević Zavod za veštačenja
 • Izlaganje jasno, predavač kompetentan, sa smislom za izlaganje važnih sadržaja iz predmetne oblasti. Posebno mi je bilo korisno navođenje primera i iskustava predavača iz prakse. Dragan Zorić, Direktor PO Pančevo NIS Gazpromnjeft

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking