Obuka i razvoj na competency-based principu

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Pravilno postavljen sistem obuke u organizacijama, istraživanja pokazuju, povećava produktivnost, organizacione performanse i podstiče inovacije i na taj način poboljšava konkurentnost kompanija.

U ovom procesu jednu od ključnih uloga imaju menadžeri učenja i razvoja (trening menadžeri, HRD menadžeri). Stoga je obuka za preduzeća infrastrukturni faktor bez koga ona ne mogu da opstanu na tržištu.

Na ovom treningu ćete se upoznati sa savremenim konceptima i metodama obuke i razvoja u organizacionom kontekstu kao i sa ulogom i zadacima menadžera učenja i razvoja. Naučićete zašto je koncept kompetencija bitan za razvoj ljudi i kako i gde se koristi. Takođe, naučićete da primenite principe za izradu uspešnih ishoda učenja (indikatora učinka). Osvrnućemo se na osnovne metode analize potreba za obukom koje ćemo detaljnije raditi u II modulu. Na kraju treninga, programiraćemo jedan trening modul i dizajnirati trening plan.

Osnovni cilj modula je steknete jednu integralnu sliku kako sistem obuke i razvoja postaviti a da ostvaruje pozitivne efekte na razvoj učinka zaposlenih u organizaciji.

Ovaj trening je I modul obuke za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja, a polaznici će moći da se sertifikuju nakon što prođu sva četiri glavna modula obuke.

Preostali moduli obuke:

Modul II: Analiza potreba za obukom

Modul III: Trening transfer

Modul IV: Praćenje efekata treninga

Modul V: Trening trenera (opcioni modul)

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju procese rada u oblasti razvoja zaposlenih
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u HRD procesima-Specijalistima za trening i razvoj
 • Svi oni koji su u svom radu usmereni na obuku i razvoj zaposlenih

Cilj treninga:

 • Da učesnik razume sistem obuke i razvoja u organizacionom kontekstu, njegove elemente i uspešno primenjuje metode za analizu potreba, osiguranje kvaliteta u obučavanju i programiranju obuka.

Teme:

 • Koncept Kompetencija u učenju i razvoju
 • Dužnosti i zadaci menadžera učenja i razvoja
 • Obuka: Ljudi+Tehnologija+Procesi
 • Ciklus sistematske obuke
 • Metode obuke
 • Pokazatelji obuke u svetu
 • Principi analize potreba za obukom
 • Primena Okvira kompetencija u obuci i razvoju
 • Osiguranje kvaliteta: Bloomova taksonomija i pisanje ishoda učenja
 • Dizajniranje trening programa
 • Šta su kvalifikacije

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Razume sistem obuke i razvoja u organizacionom kontekstu
 • Zna ulogu i mesto svakog elementa sistema obuke i razvoja u organizacionom kontekstu
 • Izradi program treninga zasnovan na ishodima učenja i indikatorima učinka
 • Razume i primenjuje principe za kreiranje competency-based trening programa
 • Primenjuje međunarodne standarde kompetencija za kreiranje performansnih indikatora
 • Izrađuje ishode učenja bazirane na nekoj od taksonomija
 • Razume sistematski ciklus obuke i aktivnosti svake faze
 • Razume koncept kompetencija
 • Primenjuje Okvire kompetencija u svom radu
 • Poznaje elemente osiguranja kvaliteta u obučavanju
 • Poznaje indikatore ulaganja u obuku u svetu
Obuka zasnovana na razvoju kompetencija (Competency based training)

 

Da li znate koje su razlike između tradicionalne obuke i obuke zasnovane na razvoju kompetencija? Pročitajte više o konceptu obuke zasnovane na kompetencijama i obezbedite da zaposleni obukom steknu znanja, veštine i stavove dovoljne za ostvarenje radnog učinka.

Grafički prikaz faze trening procesa

 

Pogledajte detaljan grafički prikaz faze trening procesa sa aktivnostima koje je neophodno preduzeti.

Standard Kompetencija

 

Ovde možete da pogledate standard kompetencija za Sertifikovanog trening menadžera.

Primer specifikacije trening rešenja

 

Pogledajte primer specifikacije trening rešenja i naučite koji faktori utiču na odabir trening rešenja. Na osnovu dobro urađene specifikacije ćete moći da definišete strategiju za odabir treninga, pa Vam u ovom dokumentu predstavljamo i smernice za taj postupak. Pogledajte i primer ugovora o učenju i primeni naučenog.

Trening

     
  27.750,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking