Finansijsko upravljanje i kontrola za visokoškolske ustanove

Tip: Trening Šifra treninga: 53 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Za sve visokoškolske ustanove čija se delatnost finansira iz budzeta RS (univerziteti, fakulteti i visoke strukovne škole) propisana je zakonska obaveza uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sistem procedura i odgovornosti kojima se postojeći rizici ispravnog poslovanja svode na tolerantan nivo čime se obezbeđuje da visokoškolske ustanove u najvećoj mogućoj meri budzetskim sredstvima raspolažu namenski, ekonomično, efikasno i efektivno i tako ostvaruju zacrtane ciljeve. Rektori, dekani i direktori visokih strukovnih škola su lica odgovorna za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. (čl. 82 Zakona o budzetskom sistemu). Uvidom u izveštaje DRI o revizijama sprovedenim na jednom broju visokoškolskih ustanova URS uočili smo da je kod svih utvrđeno da nisu uspostavile sistem finansijskog upravljanja i kontrole i da je svima data preporuka da to učine u roku od 45 do 90 dana i o rezultatima dokumentovano izveste DRI u svojim odazivnim izveštajima. Zaključili smo da odgovorna lica ne raspolažu potrebnim znanjima i veštinama za uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

MNG  centar kao organizacija akreditovana za razvoj ljudskih resursa i menadžment od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prilici je da vam ponudi jednodnevnu specijalizovanu radionicu za ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Predavač je Mirjana Dragosavljević ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i dugogodišnji rukovodilac jedinice za internu reviziju u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Radionica je namenjena:

 • prodekanima za finansijske poslove
 • pomoćnicima direktora visokih strukovnih škola za finansijske poslove
 • šefovima računovodstva
 • sekretarima fakulteta i visokih strukovnih škola

Teme:

 • Kontrolno okruženje
  • lični i profesionalni integritet i etičke vrdnosti rukovodstva i svih zaposlenih,
  • rukovođenje i način upravljanja,
  • određivanje misija i ciljeva,
  • uspostavljanje podela odgovornosti i ovlašćenja,
  • upravljanje ljudskim resursima,
  • kompetentnost zaposlenih.
 • Upravljanje rizicima
  • vrste rizika,
  • identifikovanje rizika,
  • ocena rizika,
  • rešavanje rizika
  • strategija upravljanja rizicima.
 • Kontrola
  • donošenje pisanih politika i procedura,
  • primena internih kontrola,
  • nadzor.
 • Informisanje i komunikacija
 • Praćenje i procena sistema
Audio komentari polaznika

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Moja očekivanja u vezi sa seminarom su u potpunosti ispunjena. Čuo sam dosta korisnih i zanimljivih stvari koje će mi koristi u budućnosti. Damnjan Stajić, Šef odseka za trezor Gradska uprava Smederevo
 • Sve pohvale za organizaciju kao i za izbor predavača. Seminar je bio profesionalan, jasan i mislim da du imati velike koristi od njega u budućem radu. Anita Mitrović, Načelnik odeljenja za finansije Opština Alibunar
 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Već sam imao priliku da prisustvujem seminaru u organizaciji MNG centra i svaki put imam samo reči hvale. Milan Končar, Koordinator za sist.uprav finansijama i kontrolom JP Direkcija za izgradnju grada Subotica
 • Potvrdila sam svoja saznanja i veštine vezane sa ovom oblašću a isto tako sam stekla i nove. Posebno mi je drago što sam dobila i pojašnjenja za određene pojmove. Zorica Arsenid Jovanović, S amostalni savetnik Ministarstvo omladine i sporta

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking