Prestanak poreske obaveze usled zastarelosti i otpis poreza

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Na ovom seminaru detaljno će se obraditi pitanja rokova zastarelosti koja se odnose na:

 • pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza,
 • pravo poreskog obveznika na povraćaj, refakciju, refundaciju i preknjižavanje poreza,
 • pravo na pokretanje i vođenje prekršajnog postupka za poreske prekršaje.

Takođe, bavićemo se i odredbama ZPPPA koje se odnose na prekid i zastoj roka zastarelosti, uračunavanje vremena prethodnika i apsolutnom zastarelošću u poreskom postupku.

Zastarelost kao pravni institut prisutan je u svim oblastima pravnog sistema i predstavlja gubitak nekog prava, odnosno ovlašćenja usled protoka vremenskog perioda propisanog zakonom.

Zastarelost kao poresko-pravni institut koji se primenjuje u poreskom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji jedan je od poresko-pravnih instituta na koje obveznik može da se poziva, kao i da primenjuje u poreskom postupku u cilju zaštite svojih prava.

Poresko-pravni aspekt zastarelosti u poreskom postupku odnosi se i primenjuje na sve javne prihode koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, kao i na izvorne javne  prihode koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše nadležni poreski organ jedinice lokalne samouprave.

Cilj treninga:

Pravilno razumevanje i primena instituta zastarelosti i mogućnosti otpisa dugovanog poreza.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen svim poreskim obveznicima koji učestvuju u poreskom postupku i primenjuju odredbe ZPPPA, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koji se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i drugim poreskim obveznicima u smislu njihovog zakonitog postupanja o redovnom izmirivanju poreskih obaveza.

Teme:

 • Opšte odredbe
 • Predmet ZPPPA i odnos sa drugim zakonima
 • Načela poreskog postupka
 • Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja
 • Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju poreza i sporednih poreskih davanja
 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka
 • Prekid roka zastarelosti
 • Zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja
 • Uračunavanje vremena prethodnika
 • Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Apsolutna zastarelost
 • Otpis poreza i sporednih poreskih davanja

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

Razume odredbe ZPPPA o primeni instituta zastarelosti i otpisa dugovanog poreza, zatim prepozna suštinu usvojenih zakonskih rešenja i uspešno ih primenjuje u praksi.

Marijan Blešić

Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Trening

16.12.2021. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking