Ugovor o kreditu u aktuelnoj praksi privrednih sudova

Tip: Trening Šifra treninga: 768 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Ugovor o kreditu danas predstavlja jedan od najznačajnijih ugovora u poslovanju privrednih subjekata i današnja privreda se ne može zamisliti bez kredita kao načina obezbeđenja zdravih novčanih sredstava.

Pred privrednim sudovima je veliki broj postupaka proisteklih iz ugovora o kreditu. Najčešće nedoumice u praksi odnose se na:

 • promene u poslovanju banaka i
 • usložavanje odnosa na relaciji banka-korisnik kredita.

U tom pravcu privredni sudovi su kroz svoje odluke i uspostavljenu praksu dali svoje odgovore na do sada uočena sporna pitanja.

Na seminaru ćete naučiti kako da u sudskom postupku na pravilan način primenite propise u najboljem interesu strane koju zastupate.

Cilj seminara:

Prikaz najvažnijih spornih pitanja koja su se javila u praksi privrednih sudova, a naročito Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda i stavova koji su povodom istih pitanja zauzeti.

Ciljna grupa:

pravnici u bankama, pravnici u privredi, advokati

Teme:

Sporovi u vezi sa punovažnošću ugovora o kreditu

 • valutna klauzula
 • zatezna kamata, ugovorna kamata
 • troškovi kredita
 • posledice ništavosti ugovora

Sporovi u vezi sa realizacijom ugovora o kreditu

 • pokretanje sudskog postupka-pravni osnov
 • valutna klauzula i zatezna kamata
 • metod obračuna kamate
 • zastarelost

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • prilikom sastava teksta ugovora o kreditu izbegne unošenje odredbi koje nisu u skladu sa zakonom;
 • u sudskom postupku na pravilan način priđe spornim pitanjima u najboljem interesu strane koju zastupa;
 • se upozna sa sudskom praksom u vezi sa spornim pitanjima koja proističu iz ugovora o kreditu i to prezentiranjem iste prakse kroz analizu konkretnog slučaja.

 

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali ovom seminaru.

Trening

     
  21.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking