Praćenje efekata treninga

Tip: Trening Šifra treninga: 526 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Praćenje efekata treninga je važna faza u procesu učenja jer služi za merenje stepena do kog je željeni rezultat učenja ostvaren u odnosu na individualne i poslovne potrebe. Ovom fazom se utvrđuje da li su organizacioni i ciljevi obuke:

 • dostignuti i
 • transferisani

u radno okruženje.

Naučite kako da pravilno sprovedete procese analize rezultata obuke testiranjem ili opservacijom zaposlenih na radnim mestima: to će vam omogućiti da sagledate u kojoj meri su polaznici obuke transferisali znanja, veštine i stavove u realno radno okruženje.

Ovaj trening je modul obuke za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja.

Preostali moduli:

Modul: Obuka i razvoj na competency-based principu

Modul: Analiza potreba za obukom

Modul: Trening transfer

Ukoliko pohađate sva četiri treninga ostvarujete uslov za izlazak na ispit za MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer učenja i razvoja.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju procese rada u oblasti razvoja zaposlenih
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u HRD procesima-Specijalisti za trening i razvoj
 • Svi oni koji su u svom radu usmereni na obuku i razvoj zaposlenih ili klijenata.
 • Svi oni koji žele da prate efekte primene praktičnih znanja u oblasti razvoja ljudskih resursa

Cilj treninga:

 • Da polaznik ovlada metodama za praćenje efekata treninga u realnom radnom okruženju
 • Da unapredi rezultate trening procesa kroz praćenje efekata treninga na promenu ponašanja zaposlenih

Teme:

 • Određivanje svrhe evaluacije
 • Evaluacija treninga i posttrening aktivnosti
 • Brza provera rezultata
 • Priprema plana za brzu proveru rezultata
 • Prikupljanje i analiza podataka o efektima treninga
 • Izveštavanje o ostvarenim rezultatima i preporuke za dalji rad
 • Kirkpatrikov model: tradicionalan pristup evaluaciji
 • Roi I Roe, trening KPI

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Odredi koji cilj želi da postigne praćenjem efekata treninga
 • Nauči kako da prati efekte treninga u svom radnom okruženju i koje bi posttrening aktivnosti trebalo da preduzme
 • Pripremi plan i na osnovu njega izvrši brzu proveru rezultata treninga
 • Analizira podatke kako bi došao do egzaktnih rezultata
 • Predloži rešenja za buduću primenu na osnovu dobijenih rezultata
 • Pripremi metode Kirkpatrick modela za proveru promene u znanjima i ponašanju
 • Izračuna ROI i prikažete ROE treninga
Grafički prikaz faze trening procesa

 

Pogledajte detaljan grafički prikaz faze trening procesa sa aktivnostima koje je neophodno preduzeti.

Standard Kompetencija

 

Ovde možete da pogledate standard kompetencija za Sertifikovanog trening menadžera.

Okvir za brzu proveru trening rezultata

 

Pogledajte primer provere trening rezultata. On je dat kroz uporedni prikaz Okvira za ispitivanje trening potreba i Okvira za brzu proveru trening rezultata.

Trening

     
  27.750,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking