Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama ZPPPA)

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija
 • Znate li dokle idu nadležnosti poreskih inspektora, a koje su dužnosti poreskih obveznika?
 • Koje su novine u primeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?
 • Šta podrazumeva dobra priprema za radnje u poreskom postupku i koliko vam može uštedeti resurse, vreme i energiju?

Imajući u vidu značaj Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pripremili smo obuku koja vas upoznaje sa pravima i obavezama u poreskom postupku, Poreske uprave, s jedne i  poreskih obveznika, s druge strane kao i najnovijim izmenama i dopunama ovog zakona koje se primenjuju počev od 1. januara 2019. godine.

Predmet obuke biće i najvažniji instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika, načelo čuvanja službene tajne i zaštite podataka o ličnosti, načelo zakonitosti i načelo fakticiteta.

Takođe, biće reči i o obavezujućem karakteru mišljenja Ministarstva finansija, odlaganju plaćanja dugovanog poreza, izmenjenoj poreskoj prijavi, pravu na povraćaj pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanju poreza i postupanju u postupku prinudne naplate poreza i postupku poreske kontrole.

Bavićemo se i odnosom ZPPPA i drugih zakona, a pre svega Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku.

Seminar je interaktivnog karaktera i uključuje aktivno angažovanje, diskusiju polaznika i odgovaranje na pitanja u vezi sa spornim situacijama u primeni zakona u poreskom postupku.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen svim poreskim obveznicima koji učestvuju u poreskom postupku i primenjuju odredbe ZPPPA, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koji se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i drugim poreskim obveznicima u smislu njihovog zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza.

Cilj seminara:

Obuka za pravilno razumevanje i primenu zakona.

Teme:

 • Opšte odredbe
 • Predmet ZPPPA i odnos sa drugim zakonima
 • Načela poreskog postupka
 • Stranke u poreskom postupku
 • Prava i obaveze poreskih obveznika
 • Identifikacija i registracija poreskih obveznika
 • Poreska obaveza
 • Poreska prijava
 • Utvrđivanje poreza
 • Redovna naplata poreza
 • Prinudna naplata poreza
 • Poreska kontrola
 • Postupak po pravnom leku
 • Pravna pomoć u poreskim stvarima
 • Usklađivanje sa propisima EU
 • Kaznene odredbe

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

Razume odredbe ZPPPA, prepozna suštinu usvojenih zakonskih rešenja i uspešno ih primenjuje u praksi.

Marijan Blešić

Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o ZPPPA.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Upoznajte se sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Predavanje je jasno i razumljivo. Vidi se izuzetna stručnost i iskustvo predavača. Bravo. Danka Roksić Direkcija za železnice
 • Vi uvek idete korak ispred, tako da znam da nikad nećete razočarati. Odlično Tatjana Miljević MS CEE DOO
 • Veoma sam zadovoljna, bilo mi je jako zanimljivo i korisno prisustvo na ovom seminaru. Marijana Ćirić DOO Elek trostar Pančevo
 • Najlepše se zahvaljujem na još jednom aktuelnom i kvalitetnom seminaru. Sve pohvale za predavača i organizaciju. Lana Vuković, F inansijski direktor Sanofi Aventis d.o.o.
 • Prezadovoljna sam. Smatram da sam stekla nove veštine koje ću primeniti u daljem radu. Zorica Jurišić, Stručni saradnik za poreze Telekom Srbija

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking