Upravljanje likvidnošću

Tip: Trening Šifra treninga: 46 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 18 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Likvidnost je postala toliko značajna tema u vremenima finansijske krize pošto preduzeća nisu u mogućnosti lako da pozajme novac za finansiraje poslovanja. To znači da se ona moraju više oslanjati na vlastite izvore finansiranja što će, sa druge strane, uticati na nedostatak likvidne imovine. Ona preduzeća koja nisu bila u stanju da se njihova imovina brzo pretvori u likvidna sredstva su nailazila na velike poteškoće u pokrivanju svojih obaveza i finansiranju daljeg poslovanja.

Učesnici semimara upoznaće se sa pokazateljima za identifikovanje slabe tačke likvidnosti, koje je jako važno jer omogućava bolje upravljanje imovinom u teškim ali i dobrim vremenima. Bolje upravljanje imovinom postiže se:

 • analizom nedostataka likvidnosti preko tokova gotovine (novčanog toka);
 • redovnim izveštavanjem o stanju likvidnosti;
 • razmatranjem i planiranjem fondova za nepredvidive situacije;
 • brigom da sistem izveštavanja bude tačan;
 • pravovremen, redovan, sveobuhvatan i realan;
 • neodržavanjem velikog broja nelikvidne imovine;
 • neignorisanjem likvidnosti kada su vremena dobra.

Sve navedeno predstavlja značajne teme za efikasno upravljanje likvidnošću. 

Učesnici seminara moći će da razumeju i jasno definišu rizik likvidnosti, kao i da prepoznaju, mere i upravljaju rizikom likvidnosti, da modeliraju interni model sa pretpostavkama upravljanja likvidnošću u skladu sa kompleksnosti portfolija svoje finansijske institucije.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u preduzećima koji učestvuju u upravljanju finansijama, finansijskim analitičarima, kao i menadžerima koji donose strateške odluke vezane za poslovanje firme.

Cilj seminara:

Cilj seminara je sticanje neophodnih znanja i veština za: planiranje godišnje likvidnosti (na makro nivou), dnevne likvidnosti (na mikro niovu) i to kroz prepoznavanje potencijalnih opasnosti po likvidnost kompanije, ocenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kompanije, ocenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kupaca i dobavljača, ocenu kako upravljačke odluke mogu pozitivno ili negativno uticati na likvidnost, izveštavanje po pitanju likvidnosti.

Teme:

 • Bazični pristup upravljanja obrnim kapitalom
 • Obrtni kapital i njegov značaj na ukupno poslovanje preduzeća
 • Menadžment zaliha
 • Menadžment potraživanja
 • Menadžment obeveza prema dobavljačima
 • Menadžment kratkoročnih kredita
 • Obrtni kapital i poslovna strategija
 • Analiza i upravljanje obrtnim kapitalom
 • Projekcije novčanih priliva i odliva

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Vrši planiranje likvidnosti na makro i mikro nivou;
 • Vrši obračun operativnog toka gotovine;
 • Sastavlja izveštaje o neophodnim novčanim sredstvima;
 • Sastavlja bilanse tokova gotovine;
 • Predvidi posledice upravljačkih odluka po likvidnost kompanije.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking