Logistika i njen značaj u poslovnom procesu

Tip: Trening Šifra treninga: 236 Trajanje: 4 h Zahtev za in-house Cena i lokacija

Svaki privrednik razmišlja o mogućnosti poboljšanja efikasnosti svog poslovanja a pogotovu kada se nalazi u sred ekonomske krize.

Kao prvi a retko primećen potencijal poboljšanja efikasnosti u poslovanju tj. ostvarivanje veće dobiti kod smanjenih troškova leži upravo u manipulaciji i kontroli sopstvenih resursa (roba, informacije, dokumenti, ljudski resursi itd.) u samom poslovnom procesu. Značaj logistike je u tome što su se preduzeća uverila da se primenom logističkih načela i metoda mogu uveliko smanjiti troškovi, a što za preduzeća znači povećanje profita. Poslovna logistika ima poseban značaj jer veliki deo vremena i troškova procesa reprodukcije otpada na logističke aktivnosti.

Naš cilj je da tokom treninga objasnimo zašto je danas neophodno imati dobar logistički sistem i šta on donosi u odnosu na efikasnost poslovanja, tržište, standarde i zakonske regulative kao i to, šta je sve potrebno i na koji način može da se uvede jedan takav moderan logistički sistem.

Trening je baziran isključivo na iskustvu i primerima iz prakse uz mogućnost da kroz komunikaciju sa predavačem otklonite nedoumice koje se javljaju u praksi i na najlakši mogući način modernizujete logistički proces, što će vam doneti korist u pogledu resursa, utrošenog vrmena, konkurentnosti na tržištu itd.

Tokom treninga dobiće se jasna slika o tome gde, kako i kada treba nešto preduzeti da bi se proces poslovanja digao na nivo koji dugoročno pruža sigurnost i platformu za dalji razvoj.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri koji snose odgovornost za profitabilnost poslovnog procesa;
 • Menadžeri koji su direktno odgovorni za logistički proces (odgovorni za process proizvodnje, nabavke, distribucije, špedicije i sl.);
 • Svi oni koji žele da prodube znanje iz ove oblasti kao i da se upoznaju na praktičnim primerima efikasnosti moderne logističke koncepcije.

Cilj treninga:

Ušteda i efikasnost kroz racionalniji proces rada kao i želja da se radi u okvirima aktuelnih Zakona i standarda.

Teme:

 • Okruženje i faktori uticaja
 • Iniciranje ideje za promene
 • Sredstva i planovi(gradnja lokacija, WMS itd.)
 • Odluke šta će se raditi i dimenzioniranje promene
 • Spremanje projektne grupe
 • Pozitivni nus efekti(optimiziranje organizacije rada, matičnih podataka, protok dokumenata itd.)
 • Informacija i statistika za strategiju rada i nabavke

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • sagleda jasnu sliku o prednostima koje pruža jedan moderan logistički sistem;
 • razume temelj za jedan kvalitetan i fleksibilan sistem koji može da ponese ekspanziju poslovnog procesa u strateškom periodu od minimum pet godina.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking