Proračunske osnove – osnova za izbor zaštite objekata od požara i eksplozija

Tip: Trening Šifra treninga: 438 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Podignite nivo tehničkih znanja iz oblasti zaštite od požara i pripremite se za polaganje stručnih ispita!

Na ovom dvodnevnom treningu, upoznaćete se sa važnim propisima i zakonskim regulativama, kao i nadležnostima Sektora za vanredne situacije pri izgradnji objekata. Na detaljnim primerima ćete steći znanja o otpornostima konstrukcije na požar, požarnim segmentima i sektorima, a zatim i o načinu na koji se proračunavaju i definišu evakuacioni putevi u objektu. Naučićete više o vratima otpornim na dim i požar i mašinskim instalacijama u zaštiti od požara. Takođe, saznaćete koje su sličnosti i razlike domaćih i evropskih propisa koji se odnose na proizvode u oblasti zaštite od požara.

Ovaj trening predstavlja odličan uvod u pripremu za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara.

Trening je interaktivan i u njemu će učesnici imati priliku da međusobno i sa stručnim trenerom razmenjuju mišljenja i iskustva o tekućoj problematici, novinama i primenama evropskih standarda (propisa i proizvoda) u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:

 • inženjeri koji imaju potrebu da polažu stručni ispit za licence u oblasti ZOP-a
 • inženjeri koji rade na poslovima projektovanja i izvođenja mera zaštite od požara
 • zaposleni u službama ZOP-a koji žele da prošire svoje znanje
 • tehnička lica koja se bave poslovima ZOP-a

Cilj treninga:

Savladavanje poglavlja „Proračunske osnove“ u Glavnom projektu zaštite od požara, kako vam projekat ne bi bio vraćen od strane nadležnih organa Ministarstva nakon revizije, zbog uočene primedbe u predmetnom poglavlju.

Teme:

 • Proračun požarnog opterećenja objekta i požarnih sektora
  • Procena opasnosti od požara
   • Sagledavanje rizika od požara
   • Razvrstavanje objekata po ugroženosti od požara
   • Utvrđivanje mera zaštite od požara za konstrukciju, materijale, instalacije i opremanje zaštitnim sistemima
  • Podela objekata na požarne sektore
   • Izdvajanje delova objekta u posebne požarne sektore - svrha i cilј
   • Elementi građevinske konstrukcije u funkciji protivpožarnih barijera
 • Proračun evakuacionih puteva u objektu
  • Definisanje evakuacionih puteva
   • Osnovne karakteristike
   • Pravci evakuacije
   • Geometrija evakuacionih puteva
   • Materijal koji je ugrađen u evakuacionim putevima
   • Prepreke na evakuacionim putevima – pp vrata i slično
   • Instalacije u evakuacionim putevima
   • Opremanje evakuacionih puteva oznakama za usmeravanje kretanja
  • Proračun kapaciteta evakuacionog puta
  • Određivanje širine prolaza
 • Proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi
  • Ponašanje gomile na javnom mestu: menadžment i upravljanje
  • Osnovne karakteristike kretanja i relacije
  • Fruinovi nivoi evakuacionih puteva
  • Vreme evakuacije
   • Definicije pojmova
   • Određivanje osnovnih arhitektonsko-gradevinskih performansi zgrade potrebnih za uspešno gašenje i evakuaciju u slučaju požara
   • Vreme pripreme
   • Karakteristike osoba u posmatranom objektu
   • Kalkulacija vremena pripreme
 • Proračun stabilnosti građevinske konstrukcije u požaru
  • Izdvojenost objekta
  • Visina objekta
  • Klasifikacija objekta
  • Uticaj broja osoba u požarnom sektoru i veličine požarnih sektora
  • Površina objekta
  • Kategorija tehnološkog procesa
  • Potreban stepen otpornosti prema požaru
 • Požarni rizik objekta
  • Definicije termina, njihovo određivanje i primena
   • Požarni rizik za objekat
   • Koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta
   • Koeficijent sagorlјivosti sadržaja u objektu
   • Koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju objekta
   • Koeficijent veličine i položaja požarnog sektora
   • Koeficijent kašnjenja početka gašenja
   • Koeficijent širenja požarnog sektora
   • Koeficijent otpornosti na požar nosive konstrukcije objekta
   • Koeficijent smanjenja rizika.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

adekvatno obradi i kompletira poglavlje iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara ("Sl. glasnik RS", br. 21/2012 i 87/2013): „A.2. PRORAČUNSKE OSNOVE - OSNOVA ZA IZBOR ZAŠTITE OBJEKTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA”

Audio komentari učesnika seminara

Ovde možete čuti komentare učesnika koji su savladali ovu temu.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika seminara održanih na ovu temu.

Trening

     
  25.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Organizacija seminara je bila na visokom nivou. Predavač (trener) je pokazao visok nivo znanja iz date oblasti. Siniša Čubrilo Naftagas - Naftni servisi d.o.o. Novi Sad
 • O današnjem treningu/seminaru utisci su pozitivni. Predavač je vrlo predan poslu, odličan je. Sve pohvale. Edit Kočar Đalam Studentski centar - studentski dom ,,Evropa kolegijum” Novi Sad
 • Organizacija je bila dobra. Takođe sastav i broj učesnika je bio dobar. Zadovoljan sam prezentacijom i terminom. Zoran Katalović Energomontaža

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking