Cirkularna ekonomija: obaveza ili izazov?

Tip: Trening Šifra treninga: 1015 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Odomaćili su nam se termini „Održivi razvoj, reciklaža, ekologija, zaštita životne sredine“... i sada već svi znamo šta nam navedeni termini znače, a da li znamo šta je cirkularna ekonomija? Zašto se toliko spominje u poslednjih godinu dana?

Cirkularna ekonomija je vizija održivog razvoja koja treba da predloži rešenja za hitno rešavanje problema ugrožavanja životne sredine i nedostatka prirodnih resursa. Ovaj koncept zasnovan je na tri principa: smanjivanje, ponovna upotreba i recikliranje materijala. Ovi principi predstavljaju kružni sistem kroz koji se:

 • materijali recikliraju,
 • energija dobija iz obnovljivih izvora,
 • obnovljeni resursi stavljaju u funkciju stvaranja nove vrednosti, a veoma važan efekat je obnavljanje ekosistema.

Cirkularna ekonomija je primenljiva u svim granama privrede, u trgovini i potrošnji. Cirkularnom ekonomijom se kreira ekonomija znanja i omogućava orjentacija ka zelenoj ekonomiji.

Uvođenje cirkularne ekonomije će doprineti smanjenju zagađenja životne sredine, očuvanju prirodnih resursa, što će omogućiti bolji kvalitet života i sigurniju budućnost.

Cilj treninga:

Da polaznici razumeju ovaj novi koncept i prikaz ekonomskog poslovanja, da se naprave primenljivi modeli i da se podstakne proizvodnja koja će omogućiti ovu vrstu poslovanja.

Ciljna grupa:

Menadžeri zaštite životne sredine, lica za upravljanje otpadom, dizajneri materijala, ambalažeri, distributeri i organizatori potrošnje robe, kompanije koje žele da prikažu visok nivo ekološke svesti, kompanije koje teže ka nultom otpadu.

Trening je takođe namenjen lokalnoj samoupravi, civilnom sektoru i drugim zainteresovanim stranama, jer je uvođenje cirkularne ekonomije moguće samo ako se angažuju svi akteri, ako se promeni svest i dosadašnji obrasci.

Teme:

 • Ekonomija koja postaje cirkularna
 • Aspekti koji utiču na cirkularnu ekonomiju
 • Proces cirkularne ekonomije 6-R
 • Cirkularni eko dizajn
 • Cirkularna tehnologija, proizvodnja
 • Cirkularna simbioza
 • Cirkularna potrošnja, trgovina
 • Postojeći i novi poslovni modeli
 • Prednosti cirkularne ekonomije
 • Kako utiče cirkularna ekonomija na rast prihoda i na profit
 • Primeri kod nas i u svetu
 • Misija cirkularne ekonomije je zero waste

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

Primene metode cirkularne ekonomije u svom preduzeću. Dobiće model po kojem mogu prepoznati i pristupiti uvođenju cirkularne ekonomije u pojedinim segmentima proizvodnje. Naučiće kako da prikažu u poslovanju ekonomske prednosti koje pruža cirkularna ekonomija.

Razumevanjem koncepta cirkularne ekonomije, polaznici će u svojoj kompaniji moći da:

 • Uvedu ISO standarde
 • Uvedu inovativne industrije sa višom vrednošću finalnih proizvoda
 • Pređu sa proizvodne na uslužnu privredu
 • U većoj meri vrednuju domaće, lokalne proizvode i usluge
 • Naprave iskorak ka modernizaciji društva
 • Izvrše modernizaciju strategije i usmerenja ka poboljšavanju rejtinga za investicije iz većih svetskih fondova, EU fondova
 • Izvrše modernizaciju industrijskih postrojenja, sa novim tehnologijama za uvođenje „čistije proizvodnje“
 • Ostvare znatne uštede na modernizaciji privrede
Žužana Šandor Milošević

aktivan predavač i mentor, sa 15 godina iskustva, za usvajanje saznanja u oblasti: otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasnog tereta, uštede prirodnih resursa, podizanja svesti društveno odgovornog poslovanja. Interni proverivač u integrisanom menadžment sistemu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Samostalno, kao vođa projekta ili član projektnog tima učestvovala je u izradi nekoliko: Studija na temu zbrinjavanja poljoprivrednog ambalažnog otpada, Studija na temu strukture ambalažnog otpada na gradskim pijacama, Studije procene uticaja projekta na životnu sredinu u više pravnih lica različite delatnosti, Zahteva za dobijanje IPPC dozvole, Planova upravljanja otpadom, Planova upravljanja ambalažnim otpadom, Radnog plana postrojenja za tretman otpada i ostale potrebne dokumentacije.

Prvo radno iskustvo u Delta Holding korporaciji kao šef laboratorije za kontrolu kvaliteta a posle i rukovodilac fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. 10 godina je na čelu Delta Paka, operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Aktivno učestvuje u državnim projektima izmene i dopune propisa u oblasti otpada, ambalažnog otpada, hemikalija i drugo.

Trenutna pozicija izvršnog direktora u građevinsko-projektantskoj kući Ljiljak doo gde se zajedno sa svojim stručnim timom bavi konsaltingom i pružanjem usluga privredi u oblastima zaštite životne sredine kao projektant, stručni savetnik, saradnik, predavač i konsultant.

Trening

21.12.2023. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 22.400,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking