Inovativno poslovanje – intelektualna svojina nastala u radnom odnosu

Tip: Trening Šifra treninga: 729 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija
 • U Vašem poslovanju koristitite određene inovacije i želeli biste da osigurate da te inovacije ostanu u vlasništvu preduzeća?
 • Imate zaposlene koji doprinose inovativnom poslovanju?
 • Imate zaposlene koji stvaraju nove proizvode ili usluge u okviru svojih redovnih radnih aktivnosti?
 • Angažujete spoljne saradnike na poslovima istraživanja i razvoja?

Intelektualna svojina predstavlja nematerijalnu imovinu preduzeća, a često vrednost ovih nematerijalnih dobara nije zanemarljiva. U tom smislu je potrebno pravno zaštiti inovacije nastale u radnom odnosu relevantnim pravom intelektualne svojine. Od presudnog značaja je i definisanje odnosa između poslodavca i zaposlenog u procesu stvaranja određene inovacije koju poslodavac koristi u svom poslovanju. Od svih sporova u vezi sa intelektualnom svojinom, najviše sporova (posebno kada je reč o patentima) je između poslodavca i zaposlenog.

Tema će biti potkrepljena pozitivnopravnim propisima, kratkim uporednopravnim prikazom, kao i depersonalizovanim primerima iz prakse. Ilustracije radi, biće prikazan statistički izveštaj o podnosiocima prijave za priznanje patenta i malog patenta sa aspekta fizičkog lica, privredna društva i zajedničko podnošenje od strane instituta i fizičkog lica.

Trening će pomoći menadžerima, zaposlenima u HR službi i ovlašćenim licima u firmi da shvate značaj blagovremenog uređivanja prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu. Biće im ponudjena lepeza mogućnosti regulisanja ovog pitanja, smernice za što preciznije ugovaranje, kao i ilustrativni primer ugovornih odredbi. Pored toga, argumentom pro&contra, polaznici će moći da sagledaju dejstvo potencijalnih odredbi na poslodavca i na zaposlenog. Time će učesnici treninga shvatiti zašto odgovorno lice u firmi treba da ima aktivnu ulogu u uređivanju pomenutog odnosa, na koji način on zapravo upravlja intelektualnom svojinom, te utiče na poslovne investicije.

Ciljna grupa:

Menadžeri, ovlašćena lica u privrednom subjektu, zaposleni u pravnoj i HR službi.

Cilj treninga:

Podizanje svesti o značaju pravnog uređivanja statusa prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu, promena poslovne klime u vezi sa ovim pitanjem, kao i smanjivanje mogućnosti za nastanak spora. Osim toga polaznicima će biti predstavljene podsticajne mere za inovativno preduzetništvo (IP Box).

Teme:

 • Pojam intelektualne svojine
 • Vrste prava (najuži aspekt)
 • Prikaz zakona iz IS kojima se uređuje pitanje prava IS iz radnog odnosa: Zakon o patentima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o autorskom i srodnim pravima
 • Terminologija – moguća tumačenja (pojam poslodavca, pojam zaposlenog, “izvršavajući redovne radne obaveze”, “korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je obezbedio poslodavac”…)
 • Značaj pravnog uređivanja intelektualne svojine nastale u radnom odnosu, kao i prilikom angažovanja spoljnih saradnika
 • Pronalasci iz radnog odnosa
 • Statistički izveštaj u vezi sa podnosiocima prijave za priznanje patenta i malog patenta
 • Pravna zaštita industrijskog dizajna stvorenog u radnom odnosu
 • Autorsko delo stvoreno u toku radnog odnosa
 • Specifičnost računarskog programa stvorenog u radnom odnosu kao predmeta zaštite autorskim pravom
 • Prikaz mogućnosti preciznog uređivanja odnosa
 • Poreski podsticaji za inovativno poslovanje (IP Box)
 • Prikaz primera iz prakse
 • Case study

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • izvrši identifikaciju svih oblika intelektualne svojine u organizaciji;
 • preduzme korake za efikasno upravljanje nematerijalnim sredstvima;
 • razgranici intelektualnu svojinu nastalu u radnom odnosu i van njega;
 • shvati značaj pravovremenog ugovaranja ovog pitanja, kao i posledice propuštanja da se to učini; 
 • prepozna podsticajne mere namenjene inovativnom poslovanju, ovlašćena lica u privrednom subjektu će maksimalno eliminisati eventualne sporove i troškove koji mogu nastati usled neregulisanja pitanja vlasništva nad nematerijalnom imovinom koja nastane u radnom odnosu.
Aleksandra Mihailović

pomoćnik direktora u Zavodu za intelektualnu svojinu, član Stručnog saveta za zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Preko 10 godina se bavi pravima intelektualne svojine. Usavršavala se u brojnim međunarodnim institucijama, kao što su: Svetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropska patentna organizacija (EPO), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), ASSER Institute- Profesionalni međuuniverzitetski centar znanja i istraživanja u Hagu, Holandija.

Trening

     
  22.500,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking