Poreklo robe, sporazumi o slobodnoj trgovini - mogućnost ušteda u poslovanju, utvrđivanje preferencijalnog porekla – normativi koji se prilažu carini, naknadna kontrola porekla robe, PEM konvencija - revizija, puna kumulacija i ovlašćeni izvoznik

Tip: Trening Šifra treninga: 203 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Na pan-evropskim pravilima o poreklu bazirani su najznačajniji Sporazumi o slobodnoj trgovini koji se primenjuju u Srbiji:

 • Sporazum CEFTA,
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU,
 • Sporazum sa Turskom,
 • Sporazum sa državama EFTA (Švajcarska, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Značaj ovih sporazuma i mogućnosti koje pružaju privrednim subjektima su veoma velike, s obzirom na otežano poslovanje u današnjoj krizi na evropskom tržištu. Privrednici, da bi postigli dobre tržišne rezultate pored ostalog, moraju dobro poznavati pravila o poreklu robe što je cilj ovog treninga. Znanja i iskustva koja će se preneti na ovakvoj vrsti treninga koriste se svakodnevno u redovnim spoljno-trgovinskim poslovima i omogućiće vam da u mnoštvu drugih problema i prepreka koje postoje u spoljno-trgovinskom poslovanju danas, iskoristite benefite sporazuma na najjednostavniji i najlakši način.

Sve teme biće obrađene uz mnoštvo konkretnih primera iz prakse.

Seminar je takođe predviđen za odgovore na sva konkretna pitanja i probleme u vezi sa primenom pravila o poreklu robe.

Takođe, biće objašnjen postupak naknadne kontrole porekla robe, kao i koju dokumentaciju je potrebno pripremiti.

Na seminaru će biti predstavljena i celokupna procedura oko polaganja ispita za ovlašćenog izvoznika, a takođe će se dati odgovori na sva pitanja koja se postavljaju na ispitu, kao i rešavati praktični primeri.

Posebna pažnja će biti posvećena aktuelnostima u primeni PEM Konvencije.

Regionalna konvencija o Pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori” broj 7/2013) predstavlja sastavni deo sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Republika Srbija zaključila sa Evropskom unijom, zemljama/teritorijama Sporazuma CEFTA 2006 i državama EFTA.

Ciljna grupa:

 • Svi učesnici u spoljno-trgovinskom prometu, posebno izvozno orjentisane kompanije koje apliciraju za pojednostavljenje carinskih procedura i sticanje statusa ovlašćenog izvoznika za poreklo robe; Takođe, i kompanije koje se bave uvozom da bi znale na koji način mogu da ostvare uštede prilikom nabavke repromaterijala;
 • Lica koja se neposredno bave sprovođenjem carinskih postupaka u kompaniji;
 • Rukovodioci nabavke i logistike;
 • Carinski posrednici (špediteri).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa metodama i načinima sa kojima se brže, lakše i efikasnije ostvaruje pravilna primena pravila o poreklu robe i samim tim veća konkurentnost, kao i prednostima dobijanja statusa “ovlašćenog izvoznika” i obučavanje za podnošenje zahteva za ovlašćenog izvoznika i polaganje ispita. Takođe će posebna pažnja biti posvećena aktuelnostima u primeni PEM Konvencije (revizija pravila i puna kumulacija porekla).

Teme:

 • Sporazumi o slobodnoj trgovini zasnovani na pan-evropskim pravilima o poreklu robe (SSP, CEFTA, Sporazum sa Turskom i EFTA sporazum), i kriterijumi za sticanje preferencijalnog porekla robe
 • Kumulacija porekla robe (bilateralna i dijagonalna) u formiranim zonama slobodne trgovine i mogućnosti koje ona pruža sa praktičnim primerima
 • Lista obrade ili prerade
 • Dokazi o poreklu robe
 • Ostali uslovi za primenu preferencijala
 • Naknadna kontrola porekla robe
 • Ovlašćeni izvoznik
 • PEM konvencija, REVIZIJA, PUNA KUMULACIJA POREKLA

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Samostalno utvrdi odgovarajuća pravila za sticanje preferencijalnog porekla;
 • Obezbedi i pripremi dokumentaciju carinskim organima u vezi preferencijalnog porekla;
 • Prepozna mogućnosti koje pruža kumulativna zona naročito u delu lanca nabavke sirovina, kao i izvoza bez plaćanja carinskih dažbina u zemlji uvoznici;
 • Zna koji dokaz o poreklu treba izdati;  
 • Zna proceduru za sticanje statusa “Ovlašćenog izvoznika”, kao i odgovore na sva pitanja koja se postavljaju prilikom polaganja ispita što mu omogućava da lako položi ispit iz poznavanja porekla robe.

Trener:

Milica Šuša, više od 15 godina radila je u Upravi carina. U Odeljenju za poreklo je radila od njegovog osnivanja, a bila je i dugogodišnji šef odseka za poreklo robe u Odeljenju za poreklo robe. Bila je i interni revizor Uprave carina. Po napuštanju carinske službe radila je kao savetnik za carinska pitanja u špediterskoj kompaniji. Trenutno radi kao rukovodilac odeljenja koje se bavi uvozom i izvozom u velikoj multinacionalnoj logističkoj kompaniji.

Milica Šuša

Više od 15 godina radila je u Upravi carina. U Odeljenju za poreklo je radila od njegovog osnivanja, a bila je i dugogodišnji šef odseka za poreklo robe u Odeljenju za poreklo robe. Bila je i interni revizor Uprave carina. Po napuštanju carinske službe radila je kao savetnik za carinska pitanja u špediterskoj kompaniji. Trenutno radi kao rukovodilac odeljenja koje se bavi uvozom i izvozom u velikoj multinacionalnoj logističkoj kompaniji.

Audio komentari učesnika

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

Komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu možete pogledati ovde.

Trening

27.09.2023. 14:00 - 19:15 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.500,00 + PDV (20%) 19.600,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavači su profesionalni, a seminar jasan i motivišući. Andrijana Tomić Gruner Serbian DOO
 • Seminar je veoma dobro organizovan. Predavač je veoma stručan što se tiče ove oblasti. Veoma je prijatna atmosfera. Marija Todorović Unipromet Čačak
 • Seminar je jako zanimljiv, koristan, dobila sam odgovore na sva pitanja koja sam postavila. Predavač je odličan Milica Damljanović PS Fashion design
 • Organizacija seminara je bila profesionalna. Seminar koristan za posao kojim se bavim. Snežana Dolenić Koncern Bambi
 • Dobila sam vrlo korisne informacije o navedenoj temi i osposobljena sam za polaganje ispita o poznavanju pravila o poreklu robe. Miljana Stanojević Gruner Serbian DOO

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking