Svrstavanje računara i komponenti u skladu sa Carinskom tarifom

Tip: Trening Šifra treninga: 213 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Aktuelno *Mogućnost postavljanja pitanja *Stručni predavači

Svrstavanje robe po Carinskoj tarifi podrazumeva pre svega identifikaciju konkretne robe, odnosno poznavanje svih tehničkih karakteristika robe.

Svrstavanje robe opredeljuje obračun uvoznih dažbina (carina i PDV).

Predavanja obuhvataju detaljna objašnjenja tarifnih brojeva u koje se svrstavaju računari i komponente računara sa objašnjenjima.

Nepravilno svrstavanje robe po Carinskoj tarifi može dovesti do:

 • odlaganja procedura,
 • plaćanja neodgovarajućih iznosa uvoznih dažbina,
 • pokretanja upravnog postupka.

Na seminaru će biti obuhvaćena detaljna objašnjenja tarifnih brojeva u koje se svrstavaju računari i komponente računara kao i prezentaciju sa demonstracijom robe u vidu montaže i demontaže pojedinačnih računarskih komponenti i sistema.

Ciljna grupa:

Lica koja su uključena u spoljnotrgovinsko poslovanje i kojima je potrebno znanje vezano za svrstavanje robe po Carinskoj tarifi.

Cilj seminara:

Upoznavanje polaznika treninga sa svrstavanjemračunara i komponenti u okviru tarifnih brojeva 8443, 8471, 8473, 8517, 8528 i drugih, uz navođenje konkretnih primera i praktičnu demonstraciju.

Teme:

 • Značaj svrstavanja računara i komponenti
 • Svrstavanje računara i komponenti u tarifne brojeve 8471, 8473,8517
 • Svrstavanje računara i komponenti u tarifne brojeve 8443, 8518
 • Svrstavanje računara i komponenti u tarifni broj 8528
 • Korisni podaci za svrstavanje robe po Carinskoj tarifi
 • Pitanja i odgovori

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna robu iz konkretnih tarifnih brojeva Glave 84 i 85 Carinske tarife (računari i komponente)
 • Da prethodno navedenu robu ispravno svrstava po Carinskoj tarifi
Dušanka Puškar

Zaposlena u Upravi carina Srbije - načelnik Odeljenja za carinsku tarifu. Dugogodišnje zaposlenje u carini na različitim poslovima. Pored toga dugogodišnji predavač za Carinsku tarifu, carinsku vrednost robe, poreklo robe i poreze. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu.

Ružica Jerončić

U Upravi carina je 2,5 godine u okviru Sektora za tarifske poslove na radnom mestu za klasifikaciju i analitičko praćenje Carinske tarife iz oblasti tehničkih uređaja i opreme. Radno iskustvo stekla u Zavodu za ekonomske ekspertize. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Trening

     
  10.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking