KPI (Key Perfomance Indicators) - definisanje i merenje

Tip: Trening Šifra treninga: 300 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Ključni indikatori performansi (KPI – Key Performance Indicators) predstavljaju pokazatelje koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se ostvaruju u organizacijama. Problematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena.

Istraživanja su pokazala da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja (kroz koncepte i metodologije kao što su strateške mape, balanced scorecard i dr.).

Ključni indikatori performansi se mogu definisati za sve nivoe u organizaciji:

 • nivo radnih mesta,
 • nivo manjih organizacionih celina (službi i odeljenja),
 • nivo sektora, direkcije i čitave organizacije.

Dalje, ključni indikatori se mogu definisati za procese koji se realizuju kroz više organizacionih celina:

 • nabavku,
 • proizvodnju,
 • prodaju,
 • finansije

čime se smanjuje uticaj tzv. “silos” efekta, odnosno okrenutosti organizacionih delova sopstvenim ciljevima i aktivnostima.

Pored tradicionalnih finansijskih indikatora poslovanja, KPI-evi podrazumevaju i nefinansijske pokazatelje. Tokom treninga se poseban akcenat stavlja na definisanje indikatora koji se odnose na:

 • nefinansijske pokazatelje,
 • pokazatelje internih procesa,
 • razvoja poslovanja,
 • učinka i sl.

Trening “Definisanje ključnih indikatora performansi – KPI” može da koristi kako višem menadžmentu, za usklađivanje svih procesa i aktivnosti u organizaciji, tako i menadžerima i zaposlenima na nižim nivoima, za razumevanje povezanosti rezultata i aktivnosti koje se postižu u organizacionim delovima i na radnim mestima sa rezultatima i aktivnostima cele organizacije.

Saznanja i veštine koji polaznici treninga steknu pomoći će im kod:

 • definisanja sopstvenih indikatora performansi,
 • indikatora organizacionih delova,
 • indikatora procesa i
 • indokatora radnih mesta.

Trening zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje. Svaki učesnik će imati priliku da tokom treninga savlada osnovne tehnike definisanja indikatora učinka, kroz rad u grupama na konkretnim praktičnim primerima.

Ciljna grupa:

 • Top menadžment
 • Srednji nivo menadžmenta
 • Zaposleni u službama kao što su plan i analiza, kontroling i sl.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da zaposleni, pre svega, na rukovodećim pozicijama, steknu osnovna znanja iz oblasti definisanja ključnih indikatora performansi i merenja učinka koji se postižu u organizaciji. 

Teme:

 • Merenje i problem merenja učinka,
 • Finansijski i nefinansijski indikatori učinka,
 • Kvalitativni i kvantitativni indikatori učinka,
 • Indikatori prošlih rezultata i vodeći indikatori poslovanja,
 • Organizacioni nivoi definisanja ključnih indikatora učinka,
 • Indikatori internih poslovnih procesa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Nakon završenog treninga polaznici bi trebalo da budu u stanju da samostalno rade na daljem usavršavanju kod definisanja ključnih indikatora performansi organizacione celine u kojoj rade i kojom upravljaju.

Trener:

Trener je stručnjak u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.

Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Audio komentar učesnika

Poslušajte komentar učenika koji je prisustvovao na prethodno održanom treningu na ovu temu.

Komentari učesnika

 Komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu definisanja ključnih indikatora performansi poslovanja možete pogledati ovde.

Definisanje ključnih indikatora performansi - skripta

U ovoj skripti možete pročitati više o indikatorima učinka i merenju performansi u organizaciji. Skripta sadrži i alate za definisanje ključnih indikatora performansi koje možete iskoristiti u svom svakodnevnom radu.

Trening

16.05.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
25.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlično predavanje. Vrlo lepo iznete i prezentovane najvažnije stvari vezane za temu. Vrlo konstruktivne diskusije učesnika. Olga Marković, Planer proizvodnje Flint Group Balkan
 • Kurs daje dobre smernice za sagledavanje i definisanje KPI u radnoj sredini. Vesna Đuracković, Odeljenje operativnih poslova Alpha banka
 • Veoma kvalitetan pristup predavača. Interaktivno predavanje. Dobili smo puno značajnih informacija tokom ovog seminara. Aleksandar Vučetić, Planer SCM He mofarm ad
 • Današnji trening je bio zanimljiv i predavač je odličan. Marijana Jovičić, Saradnik u HR poslovima Pharmanova doo
 • Dobro organizovano, ispunjeno intenzivno predavanje. Saša Paunović Hemofarm ad

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking