Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Tip: Trening Šifra treninga: 453 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine su u primeni od 01. marta 2016. godine i donose mnoge novine po pitanju obezbeđivanja kontinuiteta u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja upravljanja otpadom, uključujući i upravljanje posebnim tokovima otpada, kao i uspostavljanju osnova cirkularne, odnosno zelene ekonomije.

Uvedeni su i novi pojmovi :“trgovac” i “posrednik” ; “nus proizvod” i “prestanak statusa otpada” i još mnogo drugih novina.

Ratifikovani su i amandmani na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala.
U procesu pridruživanja Evropskoj Uniji obaveza Republike Srbije je da harmonizuje svoje propise sa pravnom tekovinom EU. Poglavlje 27 koje obuhvata pitanja zaštite životne sredine, predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja, kako u transpoziciji tako i u implementaciji. Oko 30% direktiva EU je iz oblasti zaštite životne sredine. Proces usaglašavanja propisa se prema ’’Nacionalnom programu usvajanja pravne tekovine EU’’ usvojenom od strane Vlade RS, mora završiti do kraja 2018. godine.

Pravna lica će prema ovim izmenama i dopunama imati nove obaveze ali i prava sa kojima moraju biti upoznati. U slučaju neispunjavanja obaveza propisane su prekršajne kazne i privredni prestupi.

Seminar je važan za polaznike koji hoće da se informišu koje obaveze im slede ali i koja prava mogu da ostvare i kako potencijalno mogu da dobiju sredstva iz Zelenog fonda.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novim rešenjima koje donose novi zakoni u cilju što lakše njihove implementacije u praksi.

Teme:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
  • Razlog usvajanja zakona-pravne neusaglašenosti sa drugim zakonima, uočeni problemi i nedostaci
  • Nove definicije
  • Uvođenje novih pojmova: “trgovac” i “posrednik”; “nus proizvod” i “prestanak statusa otpada”
  • Nacionalna planska dokumenta
  • Dozvole za upravljanje otpadom
  • Upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom
  • Obaveze jedinica lokalnih samouprava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
  • nove definicije I pojmovi
  • zaštita od velikog hemijskog udesa
  • EMAS sistem
  • akcioni plan za vode
  • Zeleni fond

Predavači:

Predstavnici Ministarstva poljopirivrede i zaštite životne sredine.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking