Ključni indikatori performansi (KPI) ljudskih resursa

Tip: Trening Šifra treninga: 731 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Kako unaprediti efikasnost i efektivnost HR funkcije i uskladiti ciljeve aktivnosti ljudskih resursa sa strategijom organizacije? Učinite to definisanjem ključnih indikatora HR performansi i njihovim praćenjem kroz odgovarajući sistem izveštavanja. Pohađanjem ovog treninga dobijate konkretne alate kojima ćete to moći da uradite jednostavno i brzo.

Rad sektora za ljudske resurse utiče na sve aspekte poslovanja jedne kompanije, stoga je neophodno posvetiti mu posebnu pažnju. Kako bi se pratili:

 • efikasnost i efektivnost HR aktivnosti i
 • ishodi koji se odnose na zaposlene

u praksi se uspešno koristi odgovarajuća metrika, odnosno indikatori učinka, koji nam govore o tome da li smo na pravom putu ostvarivanja ciljeva ljudskih resursa i da li se naši napori uklapaju u širu strategiju organizacije.

Istraživanjima je potvrđeno da definisanje odgovarajućih indikatora i sistema izveštavanja o ljudskim resursima podiže učinak celokupne organizacije. Zbog toga se ovom problemu mora posvetiti odgovarajuća pažnja i resursi. KPI-evi ljudskih resursa su putokaz menadžmentu za stvaranje zdrave osnove i snage za dugoročan uspeh u poslovanju.

Cilj treninga

Cilj treninga je sticanje praktično primenljivih znanja i veština za izbor i primenu ključnih indikatora performansi koje odgovaraju konkretnoj organizaciji.

Ciljna grupa

 • Rukovodioci
 • Zaposleni u ljudskim resursima
 • Zaposleni zaduženi za strateško planiranje u organizaciji
 • Zaposleni na pozicijama kontrolinga, plana i analize
 • Najviši menadžment

Teme

 • Pojam i tipologija ključnih indikatora performansi – indikatori performansi i indikatori rezultata, vodeći indikatori i indikatori prošlih rezultata, indikatori po funkcionalnim oblastima
 • HR lanac vrednosti – aktivnosti koje se dele na HR aktivnosti i procese, HR ishode i organizacione ciljeve
 • Ključni HR indikatori performansi – preko 20 najčešće korišćenih indikatora u praksi
 • Način računanja indikatora – primeri rada sa bazama podataka
 • Dizajniranje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja o ljudskim resursima
 • Povezivanje ključnih HR indikatora performansi sa strateškim i operativnim ciljevima organizacije

Po završetku treninga polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju kako se izračunavaju pojedini HR indikatori;
 • Odrede koji su im podaci neophodni za računanje željenih indikatora HR funkcije;
 • Definišu ključne indikatore performansi karakteristične za njihovu organizaciju;
 • Samostalno izračunaju željene indikatore HR performansi.

Dodatne dobiti za polaznike:

 • Pre-test;
 • Skripta koju bi trebalo pročitati pre treninga;
 • Prezentacija;
 • Sređene Excel tabele sa mogućnošću izračunavanja 20 najčešće korišćenih indikatora performansi (primer za jedan indikator možete pogledati ovde);
 • Post-test;
 • Skripta sa opisima 20 najčešće korišćenih indikatora.

Trener:

Trener je stručnjak u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.

Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Komentari učesnika

Pogledajte šta su učesnici treninga rekli o ovoj temi.

Primeri ključnih indikatora

Ovde možete pogledati primer Excel tabele za izračunavanje ključnih indikatora performansi. Gotove Excel tabele za izračunavanje različitih indikatora kao i mnoge druge alate ćete dobiti na treningu.

Trening

30.11.2022. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
31.01.2023. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking