Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Tip: Trening Šifra treninga: 311 Trajanje: 16 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

U vremenu kada je “projekat” jedan od najčešće korišćenih a najređe shvaćenih pojmova a organizacije i čitavi sistemi žive u okruženju koje se rapidno menja, potreba za upravljanjem tim transformacijama na struktuiran način nikad nije bila veća.

Upravo su projekti instrument tih promena i oni koji ovladaju veštinom upravljanja projektima, u rukama drže ključ sopstvene budućnosti.

Povećanje prihoda nije uvek lako, zato je u borbi za tržišnu poziciju veoma važna i optimizacija napora i troškova – doći do projektnih ciljeva najkraćim putem, što efikasnije i brže. Organizacije koje uspešno upravljaju projektima drastično će povećati verovatnoću njihovog pozitivnog ishoda, na taj način maksimizirajući profit, operativnu efikasnost, zadovoljstvo svojih klijenata, partnera, vlasnika i zaposlenih.

Ovaj trening omogućiće polaznicima da:

 • se upoznaju sa terminima u upravljanju projektima,
 • saznaju šta je to projekat (a šta nije),
 • shvate šta je potrebno kako bi bili uspešni u struktuiranju projekata i njihovom vođenju.

Dalje, upoznaće se sa oblastima znanja u projekt menadžmentu, procesima koji sačinjavaju upravljanje jednim projektom i moći da se na zabavan, interaktivan i praktičan način postave u ulogu projektnog menadžera.

Znanja usvojena na treningu primenljiva su prvog dana po povratku u radno okruženje.

Trening je u potpunosti skrojen za polaznike koji su, osim realnih znanja u projekt menadžmentu, zainteresovani i za polaganje ispita za sticanje najpriznatijih međunarodnih sertifikata (PMI – Project Management Institute) iz ove oblasti (CAPM, PMP, PgMP) i pruža ne samo pripremu za sam ispit (i neophodne bodove), nego i smernice za dalju pripremu i samo polaganje ispita.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da pruži pregled metodologije upravljanja projektima, pokrivajući ključne aspekte, grupe aktivnosti i alate potrebne za uspešan ishod implementacije projekta. Trening se zasniva na PMI metodologiji (američki Institut za upravljanje projektima), koja je opisana u aktuelnoj verziji standarda - Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide).

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena svima koji žele da saznaju više o upravljanju projektima kao jednoj od najkonkurentnijih svetski priznatih profesionalnih disciplina i postanu kvalifikovani projekt menadžeri u budućnosti, kao i sponzorima projekata, funkcionalnim menadžerima i članovima projektnih timova.

Teme:

Organizacioni okvir i  standard za upravljanje projektima

 • Projekti i strategija: sistem kreiranja vrednosti za organizaciju
 • Različiti tipovi organizacija
 • Principi upravljanja projektima
 • Identifikacija i analiza stejkholdera – rad u timovima

Pregled oblasti/grupa aktivnosti za upravljanje projektima i pokretanje projekta

 • Upravljanje projektnim timovima - ključne uloge, veštine i odgovornosti članova projektnog tima
 • Razvoj životnog ciklusa projekta
 • Definisanje projektnih ciljeva i mera performansi (KPI projekta)
 • Pokretanje projekta – kreiranje Project Charter-a (rad u timovima)

Planiranje

 • Prikupljanje projektnih zahteva
 • Definisanje obima projekta
 • Kreiranje strukture radnih paketa (WBS) – rad u timovima
 • Definisanje i sekvenciranje projektnih aktivnosti
 • Procena trajanja aktivnosti
 • Kreiranje mrežnog dijagrama za razvoj projektnog rasporeda – rad u timovima
 • Razvoj i analiza projektnog rasporeda – metoda kritične putanje
 • Optimizacija resursa i kompresija rasporeda
 • Procena troškova i planiranje budžeta na projektu

Upravljanje nesigurnostima na projektu

 • Identifikacija projektnih rizika
 • Kvalitativna analiza i odabir strategija za odgovor na rizike
 • Kreiranje Registra rizika – rad u timovima

Upravljanje radom na projektu, merenje i isporuka rezultata

 • Praćenje performansi projekta i izveštavanje o progresu
 • Korišćenje indikatora performansi i predviđanje očekivanih ishoda – praktični primeri

 

Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Primene ključne principe upravljanje projektima kao osnov za donošenje odluka i rešavanje problema;
 • Koriste najvažnije metode u oblasti planiranja projekta, uključujući analizu stejkholdera, prikupljanje projektnih zahteva, razvoj vremenskog rasporeda aktivnosti i upravljanje projektnim rizicima;
 • Primene teorijske koncepte na aktivnosti upravljanja projektima koje su kritične za efektivnu realizaciju i postizanje zadatih poslovnih ciljeva;
 • Sagledaju najvažnije aspekte u oblasti upravljanja projektnim timovima, isporuke rezultata, merenja performansi i nesigurnostima na projektu. 

 

Trener:

sertifikovani PMP (Project Management Professional) konsultant i trener. Sa preko dvadeset godina radnog iskustva u kompleksnom korporativnom okruženju, od farmaceutskog razvoja, preko sistema kvaliteta i operacija, do korporativnih poslova, ugrađuje svoje praktično poznavanje procesa u različitim segmentima poslovanja u realizaciju programa iz oblasti projektnog menadžmenta i unapređenja procesa. Pored uspostavljanja Programa kontinuiranog unapređenja za region Jugoistočne Evrope, kojim je rukovodila tokom četiri godine, kao projekt menadžer uspešno je realizovala i projekat osnivanja PMO (Project Management Office), uz implementaciju svih relevantnih znanja, procesa i procedura zasnovanih na PMI metodologiji.

Od 2012. godine održala je veliki broj obuka i specijalizovanih kurseva iz oblasti Lean, Six Sigma i upravljanja projektima za različite nivoe u organizaciji. Obuke je držala u kompanijama kako u regionu Jugoistočne Evrope, tako i u Rumuniji, Rusiji i Nemačkoj. Kao Six Sigma Black Belt, rukovodila je timovima za implementaciju inicijativa unapređenja u oblasti operacija i programima transformacije poslovanja, a u ulozi projekt menadžera bila odgovorna za realizaciju kros-funkcionalnih projekata i strateških inicijativa u sektoru korporativnog razvoja velike multinacionalne kompanije, gde je od 2015. do 2019. godine bila na poziciji menadžera kancelarije za projekte. Kao samostalni konsultant i trener, realizovala je brojne kurseve i specijalizovane radionice za praktičnu primenu odgovarajućih tehnika i alata u oblasti unapređenja procesa i upravljanja projektima u različitim industrijama i oblastima poslovanja i klijente kao što su Strauss Adriatic, Coficab, Energotehnika Južna Bačka, Comtrade i druge. U srpskom ogranku PMI bila je član Upravnog odbora.

 • Project Management Professional (PMP)®
 • ASQ (American Society for Quality) sertifikovani Six Sigma Black Belt
 • Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet Univerziteta u Beogradu

                                                                                                          

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika treninga na temu upravljanja projektima.

Osnovni formulari Projektnog menadžmenta

Pogledajte primere formulara koji se najčešće koriste u Projektnom menadžmentu. Matrica odgovornosti, Konačan izveštaj, Plan upravljanja projektom... samo su neki od formulara koje možete preuzeti i upotrebiti u praksi kao alate u upravljanju projektima.

Osnovni englesko-engleski rečnik Projektnog menadžmenta sa sinonimima i terminima na francuskom i nemačkom jeziku

Pogledajte objašnjenja najčešće korišćenih termina iz oblasti Projektnog menadžmenta na engleskom jeziku. Pored objašnjenja, rečnik sadrži i sinonime, kao i termine na francuskom i nemačkom jeziku.

Upravljanje projektima po PMI metodologiji - članak

Koji su najčešći izazovi u upravljanju projektima i zašto je bitno projektima efikasno upravljati. Saznajte u sledećem članku.

Trening

06.11.2023.-07.11.2023. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 45.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo sam zadovoljna. Jedva čekam da isprobam neke tehnike. Slađana Matić Planet Systems Group d.o.o .
 • Profesionalan pristup trenera.Trening drži koncentraciju. Interesantni i konkretni primeri. Vladimir Marković Elektromontaža d.o.o . Kraljevo
 • Sve pohvale. Odlična organizacija, odličan trener. Trening fokusiran i veoma sadržajan. Marina Medić Planet Systems Group d.o.o .

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking