Kontrolne liste u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru

Tip: Trening Šifra treninga: 427 Trajanje: 3 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar će omogućíti poslodavcima da unapred znaju kako treba da postupe i primene zakone, koja su njihova prava, obaveze i odgovornosti, šta da očekuju da će inspekcija od njih tražiti, i čemu doprinose javno objavlјene kontrolne liste (nove kontrolne liste su u primeni od 28. maja 2019.godine), kao i na koji način da ih popune i da se pripreme za inspekcijsku posetu.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru se uređuje metodologija postupanja u inspekcijskom nadzoru, ovlašćenja i obaveze učesnika inspekcijskog nadzora, koordinacija rada inspekcija i bolјe korišćenje resursa inspekcija.

Inspekcije su, pored većih ovlašćenja, između ostalog, u obavezi da:

 • vrše procenu rizika koja će biti osnov pripreme plana inspekcijskog nadzora, 
 • utvrde obrasce kontrolnih listi, koje će se koristiti prilikom redovnih inspekcijskih nadzora,
 • u pisanom obliku obaveštavaju poslodavce o predstojećem inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri radna dana pre početka redovnih inspekcijskih nadzora,
 • standardizuju postupak inspekcijskog nadzora i ujednače inspekcijsku praksu,
 • na poziv poslodavca realizuju službenu savetodavnu posetu i deluju preventivno,
 • učine rad transparentnim kroz objavlјivanje propisa, kontrolnih listi, planova rada, izveštaja o radu na internet stranici,

Kontrolna lista omogućava poslodavcu da izvrši samoproveru ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizik („samoinspekcija“), saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika, te da na nesumnjiv način utvrdi u kojoj meri poštuje propise i da li će biti predmet inspekcijske kontrole.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca i zaposlenih, lica za bezbednost i zdravlje na radu, HR menadžeri.

Cilj seminara:

 • Upoznavanje polaznika seminara sa načinom postupanja inspektora prilikom inspekcijske posete u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, sa posebnim osvrtom na izmene i dopune zakona, koje su u primeni od decembra 2018. godine,
 • Upućivanje u prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca,
 • Prezentovanje kontrolnih listi u oblasti rada koje su sastavni deo zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru

Teme:

 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru,
 • Procena rizika,
 • Sadržina obaveštenja i naloga za inspekcijski nadzor,
 • Nove kontrolne liste za inspekcijski nadzor - iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, radnih odnosa i za redovan integrisani inspekcijski nadzor - nad primenom Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Nova kontrolna lista za nadzor nad primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti,
 • Kontrolne liste za oblast dečjeg rada, delatnost gradjevinarstva i šumarstva.

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

Razume koncept kontrolnih listi, procenu i stepenovanje rizika, izvrši samoprocenu poštovanja propisa kroz popunjavanje kontrolnih listi i deluje preventivno, poznaje Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i novine vezane za izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru, a naročito prava, obaveze i odgovornosti.

 

 

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Saznala sam neke pojedinosti koje nisam znala ranije. Bilo mi je jako korisno. Predavač je jako prijatna osoba, jasno i profesionalno je izložila temu. Vesna Brkljač Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Veoma zanimljivo, jasno izlaganje koje je predavač iznela. Poučno i veoma korisno za dalji rad. Danijel Vejnović , Odgovorno lice za BZNR i ZOP Đerdap usluge A.D. Kladovo
 • Seminar je organizovan na profesionalnom nivou. Predavač je odličan, odgovorio je na sva postavljena pitanja. Sve pohvale. Nikola Jovanović Opšta bolnica Leskovac

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking