Uloga metrologije (merenja) i merne nesigurnosti u ocenjivanju usaglašenosti

Tip: Trening Šifra treninga: 482 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Ocenjivanje usaglašenosti obuhvata različite aktivnosti kao što su ispitivanja, kontrolisanja,  sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije osoblja i dr.

Bitniji razlog koji iziskuje vezu metrologije i ocenjivanja usaglašenosti leži u činjenici da osnovu veoma velikog broja ocenjivanja usaglašenosti čine merenja, posebno kada su u pitanju ispitivanja i etaloniranja. Za donošenje ispravne i kvalitetne odluke u vezi:

 • procesa,
 • proizvoda,
 • u zaštiti životne sredine,
 • u vezi sa opštom bezbednošću, zdravljem ljudi i slično,

potreban je validan rezultat merenja, odnosno tačan i pouzdan rezultat merenja na osnovu kojeg je sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti.

Kjlučni metrološki aspekti koji dovode do validnog rezultata merenja čine prvenstveno:

 • metode merenja (dobro odabrane i validovane),
 • sledivost merenja i etaloniranja,
 • upotreba adekvatnih referentnih materijala,
 • merna nesigurnost kao i
 • međulaboratorijska poređenja, odnosno ispitivanja osposobljenosti.

Ovi aspekti se iskazuju kao zahtevi, a njihova ispunjenost obezbeđuje pouzdan i validan rezultat merenja, odnosno ocenjivanja usaglašenosti.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa načinima ocenjivanja usaglašenosti i značajem metrološkim aspekata koji obezbeđuju validne, odnosno tačne i pouzdane rezultate merenja, odnosno ocenjivanja usaglašenosti.

Upoznavanje sa postupcima koji se odnose na metode merenja, obradu rezultata merenja i procenu merne nesigurnosti; obezbeđenje sledivosti rezultata merenja; razumevanje postupka etaloniranja kao i značaja upoređivanja rezultata merenja odnosno međulaboratorijska poređenja i ispitivanja osposobljenosti.

Ciljna grupa:

 • Organizacije koje se bave ocenjivanjem usaglašenosti za sopstvene potrebe ili za eksterne korisnike,
 • Proizvođači i pružaoci usluga koji koji plasiraju svoju proizvode/usluge koje moraju ispuniti zahtevane specifikacije,
 • Donosioci zakonske regulative i propisa koji se odnose na proizvode/usluge za koje se sprovodi ocenjivanje usaglašenosti.

Teme:

 • Uvodne napomene i pojmovi koji se odnose na ocenjivanje usaglašenosti i merenja i njihovo pravilno značenje i tumačenja
 • Ocenjivanje usaglašenosti i načini sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti
 • Uloga i značaj metrologije za ocenjivanje usaglašenosti i dobijanje tačnih i pouzdanih rezultata
 • Metode merenja- obezbeđenje konzistetne primene
 • Rezultat merenja i značaj merne nesigurnosti
 • Sledivost merenja
 • Međulaboratorijska poređenja
 • Primer analize slučaja

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume značaj ocenjivanja usaglašenosti za donošenje ispravnih odluka o proizvodima, uslugama i procesima kao i za plasiranje proizvoda na tržišta;
 • razume značaj metrologije (merenja) za ocenjivanje usaglašenosti i dobijanje validnih rezultata;
 • prepozna načine za ispravan izbor metoda merenja za datu namenu;
 • razume koncept obrade rezultata i proces merne nesigurnosti metrološke sledivosti rezultata;
 • razume značaj međulaboratorijskih poređenja i primeni načine njihovog sprovođenja.
Vida Živković

magistar fizičkih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta. Višegodišnje iskustvo u implementaciji različitih sistema menadžmenta i primeni standarda u okviru Direkcije za mere i dragocene metale i Akreditacionog tela Srbije. Vodeći i tehnički ocenjivač  tela za ocenjivanje usaglašenosti sa velikim iskustvom u ocenjivanju, posebno laboratorija za ispitivanje i etaloniranje.

Pomoćnik i zamenik direktora ATS (2006. do 2009.) i direktor Direkcije za mere i dragocene metale (2009. do 2016.) Aktivni učesnik, predavač i konsultant na više evropskih i svetskih projekata.

Audio komentar učesnika seminara

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

02.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 22.400,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma jasno, koncizno i profesionalno. Koristide mi u praksi. Ivana Kosid Šotić BVK
 • Odlična organizacija i sjajni predavači. Za svaku preporuku. Marko Perišić BVK
 • Organizacija na vrhunskom nivou. Sve pohvale za predavače i organizaciju. Dušan Nedeljković Gorenje home Zaječar
 • Odličan seminar vođen od strane kompetentnih predavača. Za mene veoma korisno i uspešno. Špiridon Muštur WIG doo
 • Zadovoljan sam temom i obimom seminara. Korisno! Jovica Dimitrijević Tikkurila Šabac

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking