Najbolja praksa špedicije i logistike

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Kako ostvariti racionalno poslovanje ili proizvodnju i postati konkurentan na tržištu po ceni, kvalitetu, asortimanu, rokovima u savremenim uslovima poslovanja?

Pristup koji u rešavanju problema dominira u razvijenom svetu jeste logistički pristup.

Na seminaru će biti predstavljeni procesi:

 • stručnog i efikasnog planiranja,
 • upravljanja,
 • realizacije i
 • kontrole tokova roba, usluga i informacija

od mesta porekla do mesta upotrebe u cilju zadovoljenja zahteva korisnika ili potrošača.

Cilj seminara je da se uporednom prezentacijom, polaznik upozna sa pojmom špedicije i logistike, njihovim odnosom i značajem za organizaciju, a sa praktičnog aspekta će biti reči o:

 • logističkim lancima i lancima za snabdevanje,
 • direktnim efektima upravljanja lancima za snabdevanje,
 • značaju svih logističkih usluga od transporta robe, preko skladištenja do distibucije.

Jedan deo seminara će biti baziran na:

 • definisanju carinskog statusa robe,
 • analizi elemenata prodajnog ugovora bitnih za transport robe,
 • predlogu transportnog rešenja (špediterskoj ponudi),
 • Incoterms pravilima i zaključenju ugovora o špediciji.

Obradiće se svi aspekti neophodni za uspešno izvršenje izvoznog i  uvoznog špediterskog posla i izvršenje logističkog posla.

Bitan faktor u poslovanju šteditera i logistike je osiguranje i rizici u cargo osiguranju i AAR (Against All Risks) osiguranju o kojima će isto biti reči. Predavač će se fokusirati na ugovorima o osiguranju,  elemente ugovora, štete i nastanak štete.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da prošire svoja znanja i poboljšaju svoje veštine i primene ih u logističkom lancu, kao i za firme koje žele da unaprede i racionalizuju svoje poslovanje.

Cilj seminara:

Sticanje znanja, veština i kompetencija neophodnih za bavljenje procesima planiranja, obezbeđenja, kontrole, snabdevanja, zbrinjavanja, premeštanja robe u prostoru i koordinacijom svih učesnika u ovim procesima.

Teme:

 • Pojam špedicije,
 • Globalni značaj špedicije,
 • Pojam i značaj logistike,
 • Podsistemi logistike,
 • Nabavka (Inbound logistics),
 • Proizvodnja (Internal logistics),
 • Distribucija (External logistics),
 • Povratna logistika (Reverse logistics),
 • Logistički lanci,
 • Lanci snabdevanja,
 • Direktni efekti upravljanja lancima snabdevanja,
 • Logističke usluge,
 • Dodatne logističke usluge,
 • Odnos špedicije i logistike,
 • Predradnje klasičnog špediterskog posla,
 • Izvršenje izvoznog špediterskog posla,
 • Izvršenje uvoznog špediterskog posla,
 • Izvršenje logističkog posla,
 • Osiguranje,
 • Kasko osiguranje,
 • Cargo osiguranje,
 • Rizici u cargo osiguranju,
 • Dopunski transportni rizici,
 • AAR (Against All Risks) osiguranja,
 • Rizici koji nisu spoljni događaji,
 • Štete u cargo osiguranju,
 • Elementi cargo osiguranja,
 • Ugovor o osiguranju,
 • Nastanak osiguranog slučaja i dužnosti osiguranika,
 • Naknada štete.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • prepozna načine za savladavanje udaljenosti između mesta proizvodnje i potrošnje,
 • koordinira, savetuje, organizuje niz radnji u cilju savlađivanja vremenske razlike proizvodnje i potrošnje,
 • aktivno učestvuje u organizaciji (prevezene količine robe) sa optimalnim korišćenjem resursa,
 • poznaje propisane ili uobičajene poslove u vezi s otpremom, dopremom i prevozom robe,
 • poznaje strukturu ugovora o prevozu robe, ugovora o transportnom osiguranju, ugovora o skladištenju robe, kao i druga značajna dokumenta,
 • prati carinske zakone uključujući i međunarodne ugovore,
 • brine o poslovanju društva u skladu sa zakonima kao i o pravilnosti postupaka koji su vezani za protok robe u skladu sa državnim zakonima.

 

 Poslušajte intervju koji smo sa trenerom obavili na ovu temu:

                                                                                                                            

Vukan Vujačić

ekspert za međunarodnu špediciju i transport.

Trener o špediciji i logistici

Poslušajte šta je neophodno obezbediti u okviru špediterskih i logističkih poslova u jednoj kompaniji. Trener nam je detaljnije pojasnio zašto je ova tema značajna i koje koristi ćete ostvariti pohađanjem ovog treninga.

Komentari učesnika

Pročitajte šta su o ovom treningu napisali prethodni polaznici.

Trening

02.07.2024. 10:00 - 15:30 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
24.12.2024. 10:00 - 15:30 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 24.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking