Zdravstveno osiguranje - prava i problemi u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 502 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012) uređuje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizaciju i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

Seminar kroz analizu problema iz prakse približava ovu materiju, kako obveznicima uplate doprinosa (poslodavcima), tako i korisnicima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Programom ovog seminara bliže se određuju uslovi pod kojim se prava iz obaveznog zdravsteveniog osiguranja mogu koristiti, kao i njihov obim i sadržaj, kako bi korisnici znali na šta imaju pravi i pod kojim uslovima.

Tema seminara podrazumeva i osvrt na to kako lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona mogu da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja za sebe i članove svoje uže. Definisaće se pod kojim uslovima je to moguće učuniti, način, u kom sadržaju i obimu, a propisani su ovim zakonom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih; zaposleni koji rade u zdravstvenim ustanovama, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, predstavnicima sindikata, preduzetnicima, kao i korisnicima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cilj seminara:

Pružanje mogućnosti da se kroz praktične primere i živu komunikaciju sa predavačem svi uključeni subjekti upoznaju sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Teme:

 • Osigurana lica i druga lica osigurana za određene slučajeve
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Zaštita osiguranih lica u ostvarivanju prava
 • Problemi u praksi

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje i adekvatno primenjuje opšte akte RFZO koji regulišu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • Analizira propise Zakona o zdravstvenom osiguranju
Petar Stajković

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, 27 godina radnog iskustva na poslovima zdravstvenog osiguranja, 11 godina iskustva na rukovodećim mestima u RFZO, 5 godina na poslovima Direktora sektora za zdravstveno osiguranje, iskustvo u radu na pripremi više propisa iz ove oblasti.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika sa prethodnih termina na temu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i njihova zaštita, finansiranje, reforma.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Izuzetan trening, fantastičan predavač. Stručan, zanimljiv i angažovan tokom treninga. Ovo je jedan od najboljih treninga na kojem sam imala priliku da prisustvujem. Nisam ni osetila kada je proletelo vreme. Ana Divac Šarić, rukovodilac službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Imp Poslovne usluge d.o.o.
 • Trening je bio izuzetno koristan. Moja očekivanja su apsolutno ispunjenja. Posebno sam zadovoljna načinom na koji je koncipiran trening. Razgovor i vežbe sa ostalim učesnicima je nešto što je od velike pomoći. Sve pohvale. Ivana Đorđević, saradnik personalne službe FHI Zdravlje Leskovac
 • Bilo je sjajno. Ovo je bio jedan neverovatno živ i interaktivan trening da bih ga preporučila svakome ko je iz ove oblasti rada. Primeri iz prakse su definitivno nešto što izuzetno pomaže u rešavanju problema koji nastaju u radu. Sve povhvale za organizaciju. Branka Batinić, pravnik u kadrovskim poslovima Jat Tehnika d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking