Zakonske obaveze i ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u slučaju povreda na radu i profesionalnih bolesti

Tip: Trening Šifra treninga: 436 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se:

 • Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,
 • Zakonom o zdravstvenom osiguranju i
 • Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su:

 • pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;
 • problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje;
 • kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Imajući u vidu činjenicu da u praksi vrlo često dolazi do nepravilne primene propisa vezanih za postupanje poslodavaca, zaposlenih i svih drugih u ostvarivanju prava i obaveza po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, cilj ovog seminara je da pomogne da se nepravilnosti i dileme u praktičnoj primeni otklone.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

 • Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Registracija povreda na radu
 • Prava po osnovu povreda na radu i profesionalnih bolesti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Tema je zaista bila izvrsna. Sve pohvale za predavače koji su uspeli na adekvatan i razumljiv način da nam je približe što je to više moguće. Ivana Pejčić IGB Automotive
 • Seminar je odličan jer je bio pored teorije potkrepljen i situacijama iz prakse, kako od strane predavača tako i od strane učesnika. Slobodanka Ristić Rudnik Bakra Majdanpek
 • Veoma sam zadovoljna seminarom i predavačima. Predavači su bili spremni da daju odgovore na sva naša postavljena pitanja. Milanka Čović JP "Vojvodinašume"
 • Seminar je bio fantastičan. Sve probleme koje sam imala u svojoj ustanovi ću rešiti uz pomoć saveta od strane predavača. Zahvaljujem. Vesna Račić PU " Olga Jovičid Rita"
 • Seminar je bio veoma profesionalan i preporučljiv. Nedoumice i nejasnoće vezane za ovu problematiku uspešno sam razjasnila. Anđelka Marović Imlek A.D.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking