Godišnje izveštavanje o sistemu FUK - aspekt upravljanja rizicima

Tip: Trening Šifra treninga: 727 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Rukovodilac KJS dužan je da obezbedi uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje  sistema Finansijskog upravljanje i kontrole, kao i interne revizije i o tome redovno godišnje izveštava Ministarstvo finansija na propisani način. Rok za izveštavanje je 31. mart za prethodnu godinu.  Sistemom FUK, kao sistemom politika, procedura i aktivnosti, obuhvaćeno je upravljanje rizicima kako bi se uticalo na ostvarenje ciljeva KJS na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Ovaj trening treba da omogući odgovornim licima da unaprede znanja i steknu praktične veštine  kako bi uspešno obavili svoju obavezu na propisan način i u propisanom roku.

U tom cilju,  polaznicima se predstavlja sistem FUK  sa naglaskom na upravljanje rizicima kao način da razumeju i obezbede svoju odgovornost i ovladaju potrebnim tehnikama i veštinama.

Kao osnov za koncept finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji koristi se COSO okvir sa pet komponenti i pripadajućim principima:

 1. Kontrolno okruženje (posvećenost integritetu i etičkim vrednostima, odgovornost za nadzor, uspostavljena  struktura, nadležnost i odgovornost, posvećenost stručnosti, primena  odgovornosti)
 2. Procena rizika (utvrđeni odgovarajući ciljevi, identifikacija i analiza rizika, ocena rizika od prevare, identifikacija i analiza značajnih promena)
 3. Kontrolne aktivnosti (odabir i razvoj kontrolnih aktivnosti, odabir i razvoj opštih kontrola za tehnološko okruženje , sprovođenje kroz politike i procedure)
 4. Informacije i komunikacija (korisćenje relevantnih informacija, uspostavljena interna i eksterna komunikacija)
 5. Praćenje (Sprovođenje stalnih  i posebnih ocena, ocenjivanje i izveštavanje  o nedostacima)

Upravljanje rizicima podrazumeva pored procene rizika i metode za njihovo rešavanje/ reagovanje na rizik, praćenje i izveštavanje o ustanovljenim rizicima.

Proces upravljanja rizicima  dokumentovan je Strategijom  upravljanja rizicima  i Registrom rizika (koji su usklađeni sa preporučenim  smernicama i modelima).

Polaznici će imati priliku da u završnom delu obuke samoocene sistem upravljanja rizicima koji je uspostavljen u njihovoj organizaciji i dobiju preporuke za dalje unapređenje, kao i da sačine propisani izveštaj o tome. Na taj način biće u situaciji da stečenim znanjem utiču na izradu Izveštaja za FUK za prethodnu godinu.

Cilj treninga:

Obuka za upravljanje rizicima i izvestavanje o njima na propisan način u  sistemu FUK.

Ciljna grupa:

Zaposleni u svim kategorijama KJS- Lica zaduzena za sistem FUK, članovi RG za uspostavljanje FUK, nadležni za upravljanje rizicima, rukovodioci poslovnih procesa (ključnih i procesa podrške)

Teme:

 • Zakonski okvir interne finansijske kontrole u javnom sektoru,
 • Međunarodni principi i standardi (INTOSAI /COSO okvir),
 • Osnovni principi  COSO okvira (Kontrolno okruženje, Procena rizika, Kontrolne aktivnosti, Informacije i komunikacija, Praćenje).
 • Struktura principa sa pripadajućim elementima,
 • Rizici – detaljni prikaz prema COSO okviru:
  • identifikacija i opis rizika,
  • metode za ocenu rizika,
  • ocena uticaja rizika,
  • procena verovatnoće,
  • metode za rešavanje rizika / reagovanje na rizik,
  • praćenje i izveštavanje o ustanovljenim rizicima,
  • alati koje organizacija u javnom sektoru može da koristi ili prilagodi svojim potrebama.
 • Dokumenta Sistema FUK, aspekt rizika,
 • Strategija upravljanja rizicima (smenice),
 • Registar rizika (strateških i operativnih), modeli,
 • Izvestavanje o FUK-  Rizici (nadležnosti, propisan oblik, rokovi),
 • Detaljni prikaz Izveštaja o proceni rizika  (Principi  6, 7, 8),
 • Ocena izvršenja prema Konsolidovanom izvestaju,
 • Preporuke DRI u odnosu na sistem FUK i aspekt rizika,
 • Studije slučajeva,
 • Primena izloženih principa i zahteva na primeru pravnih lica učesnika (samoocenjivanje).

 

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Razume strukturu sistema FUK i aspekt rizika u njemu, utvrdi rizike u procesima, rangira rizike, učestvuje u izradi Registra rizika, prati mere upravljanja rizicima, sačini Izvestaj o aspektu rizika u FUK.

 

Komentari učesnika

Pročitajte kakve su utiske sa seminara poneli učesnici prethodnih termina.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking