Upravljanje obrtnim kapitalom

Tip: Trening Šifra treninga: 12 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 18 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U tipično proizvođačkom preduzeću obrtna imovina ne retko prelazi 50% od ukupne aktive. Višak obrtne imovine može rezultirati u negativnom uticaju na prinos  na investicije preduzeća. Tekuće obaveze su glavni izvor finansiranja za mala preduzeća. Upravljanje obrtnim kapitalom deluje na rizik, prinos i vrednost preduzeća. Svi ovi faktori upućuju na važnost obrtnog kapitala i zahtevaju njegov svakodnevni monitoring od strane menadžera. Finansijski menadžeri 60% svog vremena troše na rešavanje problema i preduzimanje aktivnosti vezanih za obrtni kapital.

Polaznici na ovom seminaru će imati priliku da dobiju osnovne informacije o važnosti obrtnog kapitala kao i alata i aktivnosti koji služe za njegovo efektivno upravljanje koje podrazumeva pre svega razrešenje dva uslovno rečeno konfliktna principa na ovom području: principa likvidnosti i principa profitabilnosti. Na seminaru će u posebnom delu biti predstavljene i aktivnosti koje se smatraju dobrom praksom u upravljanju obrtnim kapitalom.

Ciljna grupa:

Finansijski menadžeri, upravljačke računovođe, zaposleni u kontrolingu, zaposleni u finansijskom sektoru preduzeća, kao i svi ostali zainteresovani

Cilj seminara:

Razumevanje važnosti obrtnog kapitala i alata i aktivnosti koje povećavaju efektivnost u njegovom upravljanju i doprinose poboljšanju likvidnosti i profitabilnosti preduzeća, kao i smanjenju rizika preduzeća

Teme:

 • Terminologija obrtnog kapitala
 • Finansijska racia koja se koriste u upravljanju obrtnim kapitalom
 • Poslovni i gotovinski ciklus
 • Neto dobitak i neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti
 • Prilaz zaštite
 • Konzervativni prilaz
 • Agresivni prilaz
 • Upravljanje gotovinom
 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje dobavljačima
 • Najbolje prakse u upravljanju obrtnim kapitalom

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Obračuna i interpretira mere likvidnosti za preduzeće korišćenjem izabranih finansijskih racia i izvrši odgovarajuća poređenja
 • Oceni efektivnost obrtnog kapitala preduzeća pomoću poslovnog i gotovinskog ciklusa i izvrši odgovarajuća poređenja
 • Prepozna kako se određuje optimalni nivo obrtne imovine
 • Razume odnos između likvidnosti, profitabilnosti i rizika u upravljanju obrtnim kapitalom
 • Objasni klasifikaciju obrtnog kapitala prema komponentama i prema vremenu (permanentni i privremeni)
 • Razume prilaz zaštite u finansiranju i prednosti i nedostatke kratkoročnog vs. dugoročnog finansiranja
 • Objasni kako finansijski menadžer kombinuje odluke o obrtnoj imovini sa odlukama o strukturi obaveza

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking